Seznam všech vyjmenovaných slov

Popis stránky *
• Vyjmenovaná slova seznam slova
• Seznam vyjmenovaných slov - český jazyk gramatika.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Vyjmenovaná slova - český jazyk

PoSlova
"B b" být (existovat)
* bít (tlouct),
dobýt (zmocnit se)
* dobít (baterii, zvěř),
nabýt (získat)
* nabít (náboj),
Slova:
bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek jsou někdy považována za odvozená od slova být.,
bydlit,
bydlo (příbytek)
* bidlo (tyč),
obyvatel,
byt,
příbytek,
nábytek,
dobytek,
zbytek,
obyčej (obyčejný),
bystrý,
bylina,
býlí (plevel)
* bílí (zbarveni bíle),
kobyla,
býk,
babyka,
babyčka (malá babyka)
* babička (prarodič),
Vlastní jména:
Bydžov,
Přibyslav,
Bylany,
Hrabyně,
Rabyně,
Byšice,
Kobylisy (příbuzné s kobyla),
Zbyněk,
Zbyšek,
Radobýl,
Hlubyně,
Třebýcina,
Třebýcinka
"F f" Jen cizí slova např.
fyzika,
fyzička,
refýž,
zefýr
"L l", slyšet,
mlýn,
* mlít (koncovka vzoru třít),
blýskat se,
polykat,
plynout,
plýtvat,
vzlykat,
lysý,
* ale lísat se, lišaj, lišej,
lýko,
lýčený(z lýka)
* líčený (předstíraný),
lýtko,
lyže (slovo přejaté z ruštiny),
* ližina (trámec) odvozeno od již neužívaného slova líha,
pelyněk,
plyš,
slynout,
plytký,
* vlis (k vlisovat)
vlys (ozdobný pruh na stěně),
Vlastní jména:
Volyně,
Lysolaje (příbuzné s lysý),
* lišaj
"M m" my,
my všichni
* mi (mně),
mýt,
mýt (čistit)
* mít (vlastnit),
mýval (zvíře)
* míval (měl),
myslet i myslit,
mýlit se,
hmyz,
myš,
hlemýžď,
mýtit,
vymýtit (vykácet)
* vymítat (vypuzovat např. ďábla; příbuzné s vymetat, promítat atd.),
zamykat,
smýkat,
dmýchat (rozfoukávat),
* míchat (maltu),
chmýří,
nachomýtnout se,
mýto,
mykat ( z nesourodé směsi chomáčků vláken se vyrobí délková textilie),
mys,
sumýš,
Vlastní jména:
Nezamyslice,
Litomyšl,
Kamýk,
Vysoké Mýto (odvozené od mýto),
Přemysl
"P p" pýcha
pýchavka (houba) je, stejně jako pýcha, odvozená ze zaniklého slovesa pýchati (dout, foukat),
píchat (bodat),
pytel,
pysk,
* pisk(pískot, základ ptačího pera) ,
netopýr,
slepýš (plaz)
\n * slepíš (lepidlem),
pyl,
opylovat (oplodňovat pylem)
\n * opilovat (obrousit),
kopyto,
klopýtat,
třpytit se,
zpytovat,
pykat,
* pikaná (dětská hra),
* pikola, pikat (slovo možná onomastického původu z citoslovce pik, piky piky na hlavu, popř. může souviset se slovem pikle nebo pocházet z němčiny) Příruční slovník jazyka českého z r. 1944–1948 uváděl i pro dětskou hru tvar „pykat“, Slovník spisovného jazyka českého z roku 1960 začal obě slova pravopisně rozlišovat.,
pýr,
pýří,
pýřit se,
pyj,
čepýřit se,
Vlastní jména:
Chropyně,
Pyšely,
Přepychy,
Spytihněv
"S s" syn,
sytý,
sýr,
sýrový (ze sýra)
* sírový (ze síry S),
syrový,
syrý (syrový)
* sirý (opuštěný),
sychravý,
usychat i usýchat,
sýkora,
sýček,
sysel,
syčet,
sypat,
Vlastní jména:
Bosyně,
Sychrov, (původní název mnoha Sychrovů je Sichrov)
Do vyjmenovaných slov nepatří:
* sirob, sirup (do změny v roce 1957 bylo v pravidlech pravopisu uvedeno jako syrob a syrup pod vlivem mylného etymologického výkladu),
* sípat (chraptět),
* sivý (šedivý)
"V v" vy, vykat,
vysoký,
* vížka (věžička),
výt (pes vyje)
* vít (vinout),
výskat (jásat)
* vískat (probírat někomu vlasy),
zvykat,
žvýkat,
vydra,
výr (sova)
* vír (krouživý pohyb),
vyžle, (původně plemeno loveckého psíka, později přeneseně pes-strašidlo a poté hubené dítě),
povyk,
výheň,
cavyky,
vyza, (vyza velká - ryba)
kavyl, ( (Stipa lat.) je rod trav, tedy z čeledi lipnicovitých )
předpony vy- a vý-,
například vy-setý (mák),
* visutý (visící)
vysunutý,
Vlastní jména:
Výtoň (předpona vy-, odvozeno ze slovesa vytnout),
Vyškov (odvozeno od slova vysoký),
Vysočany (odvozeno od slova vysoký),
Vyšehrad (odvozeno od slova vysoký),
Vyžlovka (odvozeno od slova vyžle),
Do vyjmenovaných slov nepatří:
* viklat, zviklat (zbavit jistoty),
* Vizovice
"Z z" brzy,
* brzičko (přípona -ičko, jako mal-ičko),
jazyk,
nazývat (se) (ozývat se),
* zívat (únavou)
* nazívat se (často zívat),
Vlastní jména:
Ruzyně
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet