Vinný vinen poučky

Popis stránky *
• vinný - vinen - vinna - vina
• kdy psát dvě nn a kdy jedno
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Pomůcka: vinný keř i vinný člověk (obviněný ze zločinu) vždy dvě nn.
Vina (základ vin) vin-ný (vinen z něčeho zlého) např. zkuste zrada zrád-ný, zrazen


já jsem vinný (zrád-ný)
ty jsi vinný (zrád-ný)
on je vinný (zrád-ný)
ona je vinna (zrád-ná)
my jsme vinni (zrád-ní)
vy jste vinni (zrád-ní)
oni jsou vinni (zrád-ní)
ALE vinen (zraz-en)

Pozor: platí i pro povinný , nevinný, spoluvinný atd.Diktáty - pravopisná cvičení

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet