Shoda přísudku s podmětem psaní - i y


Popis stránky

Shoda přísudku s podmětem psaní - i y - online diktát - vyberte správná písmena.

Test

mě uši ;

zprávy ;

diváci ;

v kině starý film ;

její oči se v slzách ;

Letenští zase ;

tři z nás do finále ;

davy ;

dámy se ;

děti si ;

tatínek i maminka se na cestu ;

nákladní prostory se ;

Petr a Petra si ;

Jana a Petra si ;

dva kamiony ;

dárky zabaleny ;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY