Sponzorované odkazy

Věta vedlejší podmětná - urči větu vedlejší VV - vysvětlení a testy - český jazyk


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Věta vedlejší podmětná - urči větu vedlejší VV - vysvětlení a testy - český jazyk
  • Větu vedlejší podmětnou značíme ve větném rozboru VV Po.
  • Na VV Po se lze zeptat otázkami "Kdo, co?" a celou větou hlavní!
  • VV Po je závislá na jiné větě (větě řídící).
  • VV Po zastupuje mluvnicky větný člen - podmět, který chybí ve větě hlavní - řídící!
  • Pamatuj!
  • Souvětí podřadné – spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu větu hlavní (VH).
  • Z věty hlavní (VH) lze vytvořit otázku (věta řídící), kterou se ptáme na větu vedlejší (VV)
Určete větu vědlejší podmětnou (VV Po). Vyberte správnou odpověď ze seznamu.


Viz též Věta hlavní (VH)

Test

Říká se, že pracuje v továrně.
Kdo vydrží, bude obdarován.
Nechval dne, dokud nenastane noc.
Není zcela známo, proč to spáchal.
Jen se autobus rozjel, už se mu zadřel motor.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Stačí, když to umíš.
Pavlínka se chlubí, že nemá zuby.
Zuzka se divila, jak je Romana hubená.
Pověz mi, jak se mám zachovat.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY