Věta vedlejší podmětná - test

Popis stránky *
• Věta vedlejší podmětná - urči větu vedlejší VV - vysvětlení a testy - český jazyk
• Test z českého jazyka.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky  • Větu vedlejší podmětnou značíme ve větném rozboru VV Po.
  • Na VV Po se lze zeptat otázkami "Kdo, co?" a celou větou hlavní!
  • VV Po je závislá na jiné větě (větě řídící).
  • VV Po zastupuje mluvnicky větný člen - podmět, který chybí ve větě hlavní - řídící!
  • Pamatuj!
  • Souvětí podřadné – spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu větu hlavní (VH).
  • Z věty hlavní (VH) lze vytvořit otázku (věta řídící), kterou se ptáme na větu vedlejší (VV)
'

Určete větu vědlejší podmětnou (VV Po). Vyberte správnou odpověď ze seznamu.

Viz též Věta hlavní (VH)

Test

Pověz mi, jak se mám zachovat.
Říká se, že pracuje v továrně.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Není zcela známo, proč to spáchal.
Stačí, když to umíš.
Nechval dne, dokud nenastane noc.
Jen se autobus rozjel, už se mu zadřel motor.
Pavlínka se chlubí, že nemá zuby.
Kdo vydrží, bude obdarován.
Zuzka se divila, jak je Romana hubená.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet