Sponzorované odkazy

Státní maturita test 1 jazyk český


Popis stránky

Státní maturita test 1 jazyk český
Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Úloha 1.
Ve které z následujících vět je jazyková chyba?
S nemalými obtížemi dovezli ministryni na místo schůzky.
Proti zvyšování cen pohonných hmot toho příliš dělat nelze.
Do moravské metropole každoročně míří spoustu turistů.
Bez výzkumu v oblasti nových technologií nám svět uteče.
last  next  Top End
 
2)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–3
Na kredenci trůní tmavohnědá papírová krabice s nápisem Elektrolux, zatížená starou knihou v kožených deskách. Žena vytrhne muži z ruky baterku. Je natolik fascinovaná papírovou hnědí, duchem nepřítomná, že muž svůj odpor spolkne. Blíží se ke krabici. Muž škobrtne o převrženou židli s protrženým, proplétaným sedátkem.
(R. Denemarková, Peníze od Hitlera)
Úloha 2
K čemu ve výchozím textu odkazuje spojení papírová hněď?
k sedátku
k deskám
ke knize
ke krabici
last  next  Top End
 
3)
Úloha 3
Který z následujících úryvků výchozího textu obsahuje přívlastek postupně rozvíjející?
(Přívlastek postupně rozvíjející = několik nesouřadných shodných přívlastků
tmavohnědá papírová krabice
převržená židle
protržené, proplétané sedátko
krabice s nápisem Elektrolux
last  next  Top End
 
4)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4
Žádáme cestující, aby se za jízdy přidržovali.
(nápis v prostředcích městské hromadné dopravy)

Úloha 4
Která z následujících možností nejlépe vystihuje charakter výchozího textu?
nezávazné doporučení
důležité upozornění
naléhavá žádost
zdvořilá výzva
last  next  Top End
 
5)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5–6
Kam v Evropě na víkend? Tipy na zajímavé eurovíkendy, co nevynechat a na co si naopak dát pozor? Dny se sice už krátí, sluníčka i teploty ubývá, ale pokud máte toulavé boty a zbylo vám pár dnů dovolené, nevěšte hlavu! Paleta krátkých „odskoků“ do různých oblastí Evropy je široká jako nikdy předtím. Přestože ***** letos trhá rekordy, zůstávají ceny za dopravu neslýchaně nízké, a když k tomu přidáte výhodné mimosezonní nabídky hotelů a penzionů, můžete na začátku podzimu prožít pár báječných dní za málo peněz.
(IN magazín Hospodářských novin 1. 10. 2008)

Úloha 5
Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam spojení nevěšte hlavu ve výchozím textu?
neváhejte
nezoufejte
nezahálejte
nepanikařte
last  next  Top End
 
6)
Úloha 6
Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
dolar
ropa
elektřina
burza
last  next  Top End
 
7)
Úloha 7
Ve kterém z následujících souvětí je jazyková chyba?
Platí ovšem, že čím méně tradiční prostory vybereme, tím náročnější je zpravidla celková příprava a vlastní realizace.
Historicky oděné týmy složené z ceremoniářů, hudebníků a hostesek nabízely návštěvníkům možnost zahrát si hru vrhcáby.
Pustíte-li se do organizace takové akce sami, pravděpodobně si ji kvůli mnoha starostem moc neužijete.
Ukázalo se jako velmi dobré oslovit města, které se stala spolupořadateli, a využít jejich informační kanály směrem k občanům a zejména školám.
last  next  Top End
 
8)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–10
Jaký význam má fotodokumentace pro další průzkum? Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let. Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách. Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici? Odpovědět je velmi složité. Trvalé vystavení je krásná představa a dnes není problém památku bezpečnostně i klimaticky adekvátně ochránit. Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu. To je třeba respektovat. (http://www.national-geographic.cz, 9. 10. 2008, kráceno)
Úloha 8
Který z následujících výrazů je v kontextu výchozího textu svým významem nejbližší slovu respektovat?
vědět
pochopit
zvažovat
uznávat
last  next  Top End
 
9)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–10
Jaký význam má fotodokumentace pro další průzkum? Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let. Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách. Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici? Odpovědět je velmi složité. Trvalé vystavení je krásná představa a dnes není problém památku bezpečnostně i klimaticky adekvátně ochránit. Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu. To je třeba respektovat. (http://www.national-geographic.cz, 9. 10. 2008, kráceno)

Úloha 9
Ve které části výchozího textu je obsažena domněnka?
Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici?
Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let.
Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu.
Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách.
last  next  Top End
 
10)
Úloha 10
Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):

10.1 Karel IV. si přál, aby koruna byla uložena blízko jeho hrobu.
NE
ANO
last  next  Top End
 
11)
10.2 Když je koruna vystavena, lze ji ochránit před výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu.
ANO
NE
last  next  Top End
 
12)
10.3 Koruna je na stálých expozicích zpřístupňována v určeném ceremoniálu.
NE
ANO
last  next  Top End
 
13)
10.4 Korunní komora je zpřístupněna jednou za pět let, a to jen pár lidem.
ANO
NE
last  next  Top End
 
14)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11
Velké počáteční písmeno se píše: A. Ve vlastních jménech a ve jménech užívaných jako vlastní Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti Jména hvězdářská a zeměpisná; označují
a) nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části
b) světadíly, země, krajiny apod.
c) útvary členitosti zemského povrchu, tj. ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny apod.
Názvy, jejichž základem jsou jména kotlina, nížina, pánev a tabule, jsou vlastními jmény jen v terminologii zeměpisné, proto se píše např. Malá nížina uherská, ale slezská nížina, hornoslezská uhelná pánev (termíny geologické).
d) vodstva, tj. moře, jezera, řeky apod.
e) obce, městské čtvrti a oblasti, sídliště (jména místní)
f) ulice, náměstí, nábřeží, sady, zahrady, pozemky a jiná podobná prostranství
(Pravidla českého pravopisu, kráceno)

Úloha 11
Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána v souladu s pravidly uvedenými ve výchozím textu (ANO), či nikoli (NE):

11.1 Kdy už konečně zůstaneš stát nohama na zemi! Dej si pozor, aby ti tu tvou hlavu v oblacích nepřeválcoval Velký vůz.
ANO
NE
last  next  Top End
 
15)
11.2 Nejrozsáhlejší nížinné území na Slovensku je Podunajská nížina. Na východě a na severu na ni navazuje podunajská pahorkatina, na západě sousedí s pohořím Malé Karpaty a jižní strana tvoří státní hranici s Maďarskem.
ANO
NE
last  next  Top End
 
16)
11.3 Skvělou učitelkou, která nám ukazuje stav partnerství člověka a jeho civilizace s přírodou, je Krajina, která se rozprostírá všude kolem nás. Od této myšlenky se odvinul projekt Krajina za školou. Více informací získáte na internetu.
NE
ANO
last  next  Top End
 
17)
11.4 V nabídce zajímavých turistických oblastí České republiky jsou mimo jiné i Dvořákovy sady v Opavě. Tvoří je poměrně úzký pruh zeleně.
ANO
NE
last  next  Top End
 
18)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11
Velké počáteční písmeno se píše: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12–14 Někteří lidé ohrnují nos, když vidí krysu, Bart Weetjens se však usmívá. Tento belgický designer vymyslel způsob, jak mohou často spílaní hlodavci pomáhat řešit globální problém: vyhledávat miny, jichž je v 69 zemích roztroušeno asi 60 milionů. Často se k jejich odhalování používají psi, „já jsem však věděl, že výcvik krys je jednodušší“, říká Weetjens, který tato zvířata v dětství choval. Krysy i málo váží, takže miny pod nimi nevybuchují. V tropických oblastech, kde je uloženo mnoho výbušnin, zůstávají zdravé a je levné je rozmnožovat a chovat.
(National Geographic 10/2008)

Úloha 12
Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):
12.1 Bart Weetjens se usmívá, když vidí krysy, protože jejich chovem vydělává peníze.
ANO
NE
last  next  Top End
 
19)
12.2 Psi se používají k odhalování min častěji, protože jejich výcvik je nejjednodušší.
ANO
NE
last  next  Top End
 
20)
12.3 Výhoda používání krys k odhalování min je v jejich nízké váze a levném chovu.
NE
ANO
last  next  Top End
 
21)
12.4 Vyhledávání min je globálním problémem, protože miny jsou roztroušeny ve všech zemích.
ANO
NE
last  next  Top End
 
22)
Úloha 13
Který z následujících nadpisů je nejspíše titulkem výchozího textu?
Spílaní hlodavci
Psi jsou nanic
Miny v tropech
Krysy a miny
last  next  Top End
 
23)
Úloha 14
Který z následujících výrazů ve druhém souvětí výchozího textu je rozvíjen slovem často?
jak
spílaní
mohou
pomáhat
last  next  Top End
 
24)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15
Hydratuje svrchní vrstvy pokožky rukou a chrání ji proti nepříznivým vnějším vlivům. Aplikujte denně oříšek krému na hřbet rukou. Masírujte, dokud se krém nevstřebá. Dermatologicky testováno.
(z obalu kosmetického výrobku)

Úloha 15
Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje význam slova hydratuje ve výchozím textu?
zjemňuje
zavodňuje
očišťuje
vyhlazuje
last  next  Top End
 
25)
VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 16
Nejlepší představení z cyklu LiStOVáNí letošní sezóny
Úloha 16
Která z následujících interpretací nejvíce odpovídá výchozímu grafu?
Smrtihlav Hezoun i Gottland se v divácké oblibě dostali do první trojice, obě tato představení překročila hranici 10 diváků, pro Smrtihlava hlasovalo téměř 14 diváků.
Od konce dubna do poloviny července 2009 hlasovalo v anketě 115 lidí, z toho 65 pro představení Doppler.
Merekvice a Zimní bitva se v žebříčku LiStOVáNí drží na čtvrtém a pátém místě, dohromady obě představení získala 10 % z celkových 115 hlasů.
Představení Doppler má v divácké anketě za necelé čtvrtletí náskok před ostatními představeními více než 50 % hlasů.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 24,7309 sekundy
Dat:
2015-04-25 16:07:41 Nick: marta

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY