Test 1

Popis stránky *
• Státní maturita test 1 jazyk český
• Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
Chyba
 
1)
Úloha 1.
Ve které z následujících vět je jazyková chyba?
S nemalými obtížemi dovezli ministryni na místo schůzky.
Proti zvyšování cen pohonných hmot toho příliš dělat nelze.
Do moravské metropole každoročně míří spoustu turistů.
Bez výzkumu v oblasti nových technologií nám svět uteče.
 
2)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–3
Na kredenci trůní tmavohnědá papírová krabice s nápisem Elektrolux, zatížená starou knihou v kožených deskách. Žena vytrhne muži z ruky baterku. Je natolik fascinovaná papírovou hnědí, duchem nepřítomná, že muž svůj odpor spolkne. Blíží se ke krabici. Muž škobrtne o převrženou židli s protrženým, proplétaným sedátkem.
(R. Denemarková, Peníze od Hitlera)
Úloha 2
K čemu ve výchozím textu odkazuje spojení papírová hněď?
k sedátku
k deskám
ke krabici
ke knize
 
3)
Úloha 3
Který z následujících úryvků výchozího textu obsahuje přívlastek postupně rozvíjející?
(Přívlastek postupně rozvíjející = několik nesouřadných shodných přívlastků
převržená židle
protržené, proplétané sedátko
tmavohnědá papírová krabice
krabice s nápisem Elektrolux
 
4)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4
Žádáme cestující, aby se za jízdy přidržovali.
(nápis v prostředcích městské hromadné dopravy)

Úloha 4
Která z následujících možností nejlépe vystihuje charakter výchozího textu?
zdvořilá výzva
důležité upozornění
nezávazné doporučení
naléhavá žádost
 
5)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5–6
Kam v Evropě na víkend? Tipy na zajímavé eurovíkendy, co nevynechat a na co si naopak dát pozor? Dny se sice už krátí, sluníčka i teploty ubývá, ale pokud máte toulavé boty a zbylo vám pár dnů dovolené, nevěšte hlavu! Paleta krátkých „odskoků“ do různých oblastí Evropy je široká jako nikdy předtím. Přestože ***** letos trhá rekordy, zůstávají ceny za dopravu neslýchaně nízké, a když k tomu přidáte výhodné mimosezonní nabídky hotelů a penzionů, můžete na začátku podzimu prožít pár báječných dní za málo peněz.
(IN magazín Hospodářských novin 1. 10. 2008)

Úloha 5
Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam spojení nevěšte hlavu ve výchozím textu?
nezoufejte
nepanikařte
neváhejte
nezahálejte
 
6)
Úloha 6
Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
elektřina
dolar
ropa
burza
 
7)
Úloha 7
Ve kterém z následujících souvětí je jazyková chyba?
Platí ovšem, že čím méně tradiční prostory vybereme, tím náročnější je zpravidla celková příprava a vlastní realizace.
Pustíte-li se do organizace takové akce sami, pravděpodobně si ji kvůli mnoha starostem moc neužijete.
Ukázalo se jako velmi dobré oslovit města, které se stala spolupořadateli, a využít jejich informační kanály směrem k občanům a zejména školám.
Historicky oděné týmy složené z ceremoniářů, hudebníků a hostesek nabízely návštěvníkům možnost zahrát si hru vrhcáby.
 
8)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–10
Jaký význam má fotodokumentace pro další průzkum? Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let. Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách. Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici? Odpovědět je velmi složité. Trvalé vystavení je krásná představa a dnes není problém památku bezpečnostně i klimaticky adekvátně ochránit. Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu. To je třeba respektovat. (http://www.national-geographic.cz, 9. 10. 2008, kráceno)
Úloha 8
Který z následujících výrazů je v kontextu výchozího textu svým významem nejbližší slovu respektovat?
vědět
uznávat
pochopit
zvažovat
 
9)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–10
Jaký význam má fotodokumentace pro další průzkum? Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let. Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách. Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici? Odpovědět je velmi složité. Trvalé vystavení je krásná představa a dnes není problém památku bezpečnostně i klimaticky adekvátně ochránit. Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu. To je třeba respektovat. (http://www.national-geographic.cz, 9. 10. 2008, kráceno)

Úloha 9
Ve které části výchozího textu je obsažena domněnka?
Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let.
Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici?
Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách.
Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu.
 
10)
Úloha 10
Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):

10.1 Karel IV. si přál, aby koruna byla uložena blízko jeho hrobu.
NE
ANO
 
11)
10.2 Když je koruna vystavena, lze ji ochránit před výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu.
ANO
NE
 
12)
10.3 Koruna je na stálých expozicích zpřístupňována v určeném ceremoniálu.
NE
ANO
 
13)
10.4 Korunní komora je zpřístupněna jednou za pět let, a to jen pár lidem.
NE
ANO
 
14)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11
Velké počáteční písmeno se píše: A. Ve vlastních jménech a ve jménech užívaných jako vlastní Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti Jména hvězdářská a zeměpisná; označují
a) nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části
b) světadíly, země, krajiny apod.
c) útvary členitosti zemského povrchu, tj. ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny apod.
Názvy, jejichž základem jsou jména kotlina, nížina, pánev a tabule, jsou vlastními jmény jen v terminologii zeměpisné, proto se píše např. Malá nížina uherská, ale slezská nížina, hornoslezská uhelná pánev (termíny geologické).
d) vodstva, tj. moře, jezera, řeky apod.
e) obce, městské čtvrti a oblasti, sídliště (jména místní)
f) ulice, náměstí, nábřeží, sady, zahrady, pozemky a jiná podobná prostranství
(Pravidla českého pravopisu, kráceno)

Úloha 11
Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána v souladu s pravidly uvedenými ve výchozím textu (ANO), či nikoli (NE):

11.1 Kdy už konečně zůstaneš stát nohama na zemi! Dej si pozor, aby ti tu tvou hlavu v oblacích nepřeválcoval Velký vůz.
ANO
NE
 
15)
11.2 Nejrozsáhlejší nížinné území na Slovensku je Podunajská nížina. Na východě a na severu na ni navazuje podunajská pahorkatina, na západě sousedí s pohořím Malé Karpaty a jižní strana tvoří státní hranici s Maďarskem.
NE
ANO
 
16)
11.3 Skvělou učitelkou, která nám ukazuje stav partnerství člověka a jeho civilizace s přírodou, je Krajina, která se rozprostírá všude kolem nás. Od této myšlenky se odvinul projekt Krajina za školou. Více informací získáte na internetu.
NE
ANO
 
17)
11.4 V nabídce zajímavých turistických oblastí České republiky jsou mimo jiné i Dvořákovy sady v Opavě. Tvoří je poměrně úzký pruh zeleně.
ANO
NE
 
18)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11
Velké počáteční písmeno se píše: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12–14 Někteří lidé ohrnují nos, když vidí krysu, Bart Weetjens se však usmívá. Tento belgický designer vymyslel způsob, jak mohou často spílaní hlodavci pomáhat řešit globální problém: vyhledávat miny, jichž je v 69 zemích roztroušeno asi 60 milionů. Často se k jejich odhalování používají psi, „já jsem však věděl, že výcvik krys je jednodušší“, říká Weetjens, který tato zvířata v dětství choval. Krysy i málo váží, takže miny pod nimi nevybuchují. V tropických oblastech, kde je uloženo mnoho výbušnin, zůstávají zdravé a je levné je rozmnožovat a chovat.
(National Geographic 10/2008)

Úloha 12
Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):
12.1 Bart Weetjens se usmívá, když vidí krysy, protože jejich chovem vydělává peníze.
ANO
NE
 
19)
12.2 Psi se používají k odhalování min častěji, protože jejich výcvik je nejjednodušší.
NE
ANO
 
20)
12.3 Výhoda používání krys k odhalování min je v jejich nízké váze a levném chovu.
NE
ANO
 
21)
12.4 Vyhledávání min je globálním problémem, protože miny jsou roztroušeny ve všech zemích.
ANO
NE
 
22)
Úloha 13
Který z následujících nadpisů je nejspíše titulkem výchozího textu?
Krysy a miny
Spílaní hlodavci
Psi jsou nanic
Miny v tropech
 
23)
Úloha 14
Který z následujících výrazů ve druhém souvětí výchozího textu je rozvíjen slovem často?
mohou
jak
spílaní
pomáhat
 
24)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15
Hydratuje svrchní vrstvy pokožky rukou a chrání ji proti nepříznivým vnějším vlivům. Aplikujte denně oříšek krému na hřbet rukou. Masírujte, dokud se krém nevstřebá. Dermatologicky testováno.
(z obalu kosmetického výrobku)

Úloha 15
Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje význam slova hydratuje ve výchozím textu?
očišťuje
zjemňuje
zavodňuje
vyhlazuje
 
25)
VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 16
Nejlepší představení z cyklu LiStOVáNí letošní sezóny
Úloha 16
Která z následujících interpretací nejvíce odpovídá výchozímu grafu?
Představení Doppler má v divácké anketě za necelé čtvrtletí náskok před ostatními představeními více než 50 % hlasů.
Smrtihlav Hezoun i Gottland se v divácké oblibě dostali do první trojice, obě tato představení překročila hranici 10 diváků, pro Smrtihlava hlasovalo téměř 14 diváků.
Od konce dubna do poloviny července 2009 hlasovalo v anketě 115 lidí, z toho 65 pro představení Doppler.
Merekvice a Zimní bitva se v žebříčku LiStOVáNí drží na čtvrtém a pátém místě, dohromady obě představení získala 10 % z celkových 115 hlasů.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 17,1400 sekundy
Dat:
2019-12-30 13:23:32 Nick: Zdenička

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet