Pravidla pravopisu - vyhledávání slov + tahák český jazyk pro opakování gramatiky

Popis stránky *
• Pravidla českého pravopisu online
• Pravopis českého jazyka - tahák na rychlé opakování důležitých pravidel a pouček - pravidla pravopisu online.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Tahák rychlého opakování dole
Stránka testována v prohlížeči Opera

Zadejte výraz: img

Anglická slova:
EN dictionary wiki rules rules
Německá:
DE dictionary dictionary dictionary wiki
Česká slova:
CZ pravidla pravidla dictionary dictionary dictionary wiki pravidlaVyjmenovaná slova i-y download

Skrýt - zobrazit nápovědný text.

Gramatika českého jazyka - základní znalosti

Tahák - rychlé opakování znalostí

Najet kursorem nad odkaz (PC), nebo kliknout (MOBIL) a objeví se text.

Podstatná jména...

Přídavná jména: tvrdá (mladý, mladá, mladé) - měkká (jarní) - přivlastňovací (
7.p.j.č.mž. i stř.rod otcovým matčiným (jako mladým);
- 2.p.j.č.žen.r. otcovy matčiny (sestry);
- 1.p.mn.č. matčini, otcovi (bratři); matčiny, otcovy (sestry); matčina, otcova (slova);
- 2.p.mn.č. otcových, matčiných (jako mladých) atd.
)
2.stupeň(-ejší, -ější, -ší, -í) 3.stupeň (nej-)...

Zájmena...
Slovesa... Číslovky... Příslovce...

Předložky - předpony: z - pojí se s 2. pádem z lesa, ze zlata, s - pojí se se 7. pádem ( s otcem, se snachou ) ,vz - směřování vzhůru ( vztyčit se, vzlétnout ), s - směřování dohromady, směřování shora dolů nebo z povrchu pryč ( shluknout se, sejít se, sestoupit, seskočit, sešplhat, sesout ), z - dokončení děje ( zlomil, ztratil ) ...

Spojky...Citoslovce... Částice stojí na začátku věty...
Psaní velkých písmen: Psaní velkých písmen
Vyjmenovaná slova po: b... f... l... m... p... s... v... z...
Podmět...Přísudek...Přívlastek...Příslovečné určení...Předmět...Doplněk (větný člen)...


Internetová jazyková příručka online ÚJČ AV ČR Ústav pro jazyk český ČR

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR hesláře vyhledávání v databázi: online FAQ

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR: online FAQ

Vokabulář webový online FAQ

Pravidla českého pravopisu kniha

Pravidla českého pravopisu kniha + CD

Jak vyzrát na pravopis kniha

Pravidla českého pravopisu online neoficiální stránka, ÚJČ se od ní distancuje
Tato stránka používá slovníky OpenOffice.org a pspad
Google Chrome má nejlepší kontrolu pravopisu ze všech prohlížečů.
Zdroj textů označených, jako Wikipedia

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet