Pravidla českého pravopisu online


Popis stránky

Pravidla českého pravopisu online
Pravopis českého jazyka - pravidla pravopisu online.
Stránka testována v prohlížeči Opera

Zadejte výraz: img

Anglická slova: dictionary wiki rules rules
Německá: dictionary dictionary dictionary wiki
Česká slova:
pravidla pravidla dictionary dictionary dictionary wiki pravidla


  
 
 
Vyjmenovaná slova i-y
Skrýt - zobrazit nápovědný text.

Podstatná jména...

Přídavná jména: tvrdá (mladý, mladá, mladé) - měkká (jarní) - přivlastňovací (7.p.j.č.mž. i stř.rod otcovým matčiným (jako mladým) - 2.p.j.č.žen.r. otcovy matčiny (sestry) - 1.p.mn.č. matčini, otcovi (bratři) matčiny, otcovy (sestry) matčina, otcova (slova) - 2.p.mn.č. otcových, matčiných (jako mladých) atd.) 2.stupeň(-ejší, -ější, -ší, -í) 3.stupeň (nej-)...

Zájmena...
Slovesa... Číslovky... Příslovce...

Předložky - předpony: z - pojí se s 2. pádem z lesa, ze zlata, s - pojí se se 7. pádem ( s otcem, se snachou ) ,vz - směřování vzhůru ( vztyčit se, vzlétnout ), s - směřování dohromady, směřování shora dolů nebo z povrchu pryč ( shluknout se, sejít se, sestoupit, seskočit, sešplhat, sesout ), z - dokončení děje ( zlomil, ztratil ) ...

Spojky...Citoslovce... Částice stojí na začátku věty...
Psaní velkých písmen Vyjmenovaná slova po: b... f... l... m... p... s... v... z...
Podmět...Přísudek...Přívlastek...Příslovečné určení...Předmět...Doplněk (větný člen)...

Internetová jazyková příručka online ÚJČ AV ČR Ústav pro jazyk český ČR

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR hesláře vyhledávání v databázi: online FAQ

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR: online FAQ

Vokabulář webový online FAQ

Pravidla českého pravopisu kniha

Pravidla českého pravopisu kniha + CD

Jak vyzrát na pravopis kniha

Pravidla českého pravopisu online neoficiální stránka, ÚJČ se od ní distancuje

Tato stránka používá slovníky OpenOffice.org a pspad
Google Chrome má nejlepší kontrolu pravopisu ze všech prohlížečů.
Zdroj textů označených, jako WikipediaPranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY