Přívlastek shodný a neshodný


Popis stránky

Přívlastek shodný a neshodný - český jazyk gramatika.
Shodný přívlastek (otázka: jaký?)
Přídavné jméno ve funkci přívlastku se skloňuje
společně s řídícím podstatným jménem, tj. shoduje
se s ním v pádě, čísle a rodě.

Přívlastek je většinou před podstatným jménem:

mladý muž, chytrá žena, hezké počasí


Přívlastek neshodný
Stojí za podstatným jménem.
Nejčastěji podstatné jméno v 2. pádě si
ponechává stejný tvar bez ohledu na
podstatné jméno řídící např.

»dům mé dcery (jaký-který-čí dům?) «

» v budově učiliště (v jaké budově?) «

»cesta ze školy« (jaká cesta)

Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY