Vyjmenovaná slova po M - test


Popis stránky

Vyjmenovaná slova po M - test - online diktát - vyberte správná slova.


Test

rádi ;

herečka ;

na maltu ;

je někdy víc ;

byla vedle šaten ;

týden ;

na Afriku ;

neboli hájovna ;

a bubliny ;

hoch ;

oleje ;

dívka ;

byt ;

z provazu ;

je město ;

;

se je lidské ;

střela ;

dobré kamarády je štěstí ;

Podej (mně) to! ;

tomu ;

bodavý ;

;

a řádně mytý ;

první bylo těžké vydělat ;

se kolem něj ;

maltu ;

záhadnost je (z cizího slova);

přinaší štěstí ;

v lese byla ;

všichni to dobře víme ;

kovové ;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY