Sponzorované odkazy

Vyjmenovaná slova po L - test 2.


Popis stránky

Vyjmenovaná slova po L - test 2. - online diktát - vyberte správná písmena.
Sponzorované odkazy


Test

ovace ;

hrál na ;

školní rok velmi rychle ;

, jak se vše přihodilo ;

déšť se změnil v ;

se používaly jako krytina ;

bez helmy se vážně zranil ;

obilí (mleti) ;

se používá k lepení dřeva ;

všechny úspory ;

je lehký kov ;

učitel neměl autoritu u žáků ;

měl nůžky ;

na zemi se válelo ;

jí jeho slova ;

zelená ;

vhodil do žita ;

vodu do hrnce ;

dům ;

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY