Test 1 druhá část

Popis stránky *
• Státní maturita test 1 jazyk český druhá část
• Otázky 17 až 32. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Otázky 17 až 32. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
Chyba
 
1)
VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 17
Provozní doba Národní knihovny České republiky
od 4. září 2006 do 30. června 2007


Úloha 17
Který z následujících plánů bylo možné uskutečnit v Národní knihovně České republiky ve středu 18. dubna 2007?
Před desátou si vyzvednout požadované knihy ve Slovanské knihovně a v Hale služeb využít reprografické služby, od 10:00 do 11:00 navštívit Knihovnu knihovnické literatury, po čtrnácté hodině pracovat ve Studovně periodik, v průběhu odpoledne využít internet a rešeršní služby v Referenčním centru, od 19:00 do 22:00 pracovat ve Všeobecné studovně.
Do deseti hodin vrátit knihy v Hale služeb, vyzvednout si zde splněné rezervace a prodloužit si platnost čtenářského průkazu, od 10:00 do 15:30 pracovat ve Studovně vědeckých pracovníků s dokumenty podléhajícími zvláštnímu ochrannému režimu, od 16:30 do 17:30 využít internet v Referenčním centru.
Dopoledne využít studovnu v Centrálním depozitáři v Hostivaři, od 14:00 pracovat v Knihovně knihovnické literatury, kolem 16:00 využít samoobslužné kopírování ve Studovně hudebního oddělení. Po sedmnácté hodině zadat v Referenčním centru požadavek na meziknihovní službu a do 19:00 zde využít internet.
Po deváté hodině koupit několik knih v prodejně publikací, během dopoledne využít konzultace v Referenčním centru, do 12:00 pracovat ve studovně Referenčního centra, od 15:00 nahlédnout do netištěných dokumentů ve Studovně společenských a přírodních věd, poté se přesunout do Studovny periodik a do osmnácti hodin zde využít samoobslužné kopírování.
 
2)
Úloha 18
Seřaďte jednotlivé úryvky za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost:

A) Ten náš se jmenuje Zbyšek Pzontek. Za farou vybudoval hřiště, založil mužský volejbalový oddíl, a protože je to hubený dlouhán, smečuje a blokuje bez výskoku.


B) Když spolu pilujeme nějakou tu mši, aby zněla česky a aby Zbyšek nedával sveřepě přízvuky na předposlední slabiku, ale pěkně na první, říkám si, že když k nám ze Soluně přišli Cyril s Metodějem zavádět křesťanskou bohoslužbu, také museli mít k ruce někoho takového, jako jsem já.


C) Jen tak zvedne ruce. Já ho učím česky a připravuju s ním kázání, řeči ke křtinám a k pohřbům. To jsem nikdy netušil, že já, starý bezvěrec, budu takhle pomáhat církvi.


D) A teď k církvi. Naše katolická církev má nedostatek pracovních sil, a tak na některé venkovské fary dosadila mladé velebníčky z Polska. (Z. Svěrák, Povídky)
C, A, D, B
C, D, A, B
D, A, C, B
 
3)
Úloha 19
Přiřaďte k jednotlivým úryvkům textů nejlépe odpovídající funkční styl: Úryvky textů
19.1 Jégrovi to ale bylo úplně jedno. Byl jako zhypnotizovaný, dávno se nedloubal v nose, nedrbal se na břiše a nečistil si tužkou uši, mluvil o jejích prsou a jejím zadku a pohybech pánve, říkal, že přesně takovouhle holku kdysi potkal na Rujaně, že byla z Drážďan, hrála výborně stolní tenis. Co hrála!? Tančila!
19.2 Kandidóza je nejčastější mykózou dětského věku. Původcem nákazy je kvasinka Candida albicans, která je za normálních okolností saprofytickým organismem, tzn. že se vyskytuje prakticky všude (v ústní dutině lze zjistit až u 30 % zdravých lidí). Patogenní se stává až při snížené odolnosti organismu, kdy se přemnoží a vyvolá vznik klinických příznaků.
19.3 Milá maminko,
chcete od nás obdržet další brožury s užitečnými informacemi a dárkem? Vyplňte prosím níže uvedený krátký dotazník a podepsanou odpovědní kartu nám zašlete.

Jméno a příjmení matky

Ulice č. p.
Město PSČ
Telefon
E-mail
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození dítěte
V Datum
Podpis

Funkční styly

A) administrativní styl
B) odborný styl
C) publicistický styl
D) umělecký styl
19.1 C, 19.2 A , 19.3 B
19.1 C, 19.2 B , 19.3 A
19.1 D, 19.2 B , 19.3 A
 
4)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 20–21
V nejúspěšnějším animovaném seriálu o lidském těle Byl jednou jeden život zaplujeme tentokrát s našimi kamarády, červenými krvinkami do lidské krve, poznáme jak vypadají krevní destičky a uvidíme jak funguje největší a nejvýkonnější pumpa na světě...naše srdce.
(…)
V mozkových buňkách jsou během spánku zpracovávány a tříděny informace, které byly přijaty během uplynulého dne. (z obalu DVD)

Úloha 20
Ve které z následujících možností jsou odstraněny nedostatky v interpunkci výchozího textu?
C) V nejúspěšnějším animovaném seriálu o lidském těle Byl jednou jeden život zaplujeme, tentokrát s našimi kamarády červenými krvinkami do lidské krve, poznáme jak vypadají krevní destičky a uvidíme, jak funguje největší a nejvýkonnější pumpa na světě...naše srdce.
A) V nejúspěšnějším animovaném seriálu o lidském těle Byl jednou jeden život zaplujeme tentokrát s našimi kamarády červenými krvinkami, do lidské krve, poznáme, jak vypadají krevní destičky a uvidíme, jak funguje největší a nejvýkonnější pumpa na světě...naše srdce.
B) V nejúspěšnějším animovaném seriálu o lidském těle Byl jednou jeden život zaplujeme tentokrát s našimi kamarády červenými krvinkami do lidské krve, poznáme, jak vypadají krevní destičky, a uvidíme, jak funguje největší a nejvýkonnější pumpa na světě...naše srdce.
D) V nejúspěšnějším animovaném seriálu o lidském těle Byl jednou jeden život, zaplujeme tentokrát s našimi kamarády červenými krvinkami, do lidské krve, poznáme jak vypadají krevní destičky a uvidíme jak funguje největší a nejvýkonnější pumpa na světě...naše srdce.
 
5)
Úloha 21 Která z následujících možností je přesným převedením druhého odstavce výchozího textu do aktiva?
C) V mozkových buňkách jsou během spánku zpracovávané a tříděné informace, které byly přijaté během uplynulého dne.
B) Mozkové buňky během spánku zpracovávají a třídí informace, které přijmou během uplynulého dne.
A) Mozkové buňky během spánku zpracovávají a třídí informace, které přijaly během uplynulého dne.
D) V mozkových buňkách se během spánku zpracovávají a třídí informace, které se přijímaly během uplynulého dne.
 
6)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 22–24
V první *****, kterou jsem otevřel, se mi dostalo vysvětlení řečí, které jsem považoval za nesmyslné, když jsem viděl výsledky lakomství, jemuž zbyl už jen ten nelogický pud, kterého tolik příkladů nám poskytují venkovští lakomci. V této ***** sousedící s tou, ve které Gobseck skonal, byly zkažené paštiky, spousta poživatin všech druhů, ba i škeble, ryby pokryté vrstvou plísně, jejichž různé zápachy mě málem udusily. Všude se to hemžilo červy a hmyzem. Místnost byla zatarasena nábytkem, stříbrným náčiním, lustry, obrazy, vázami, krásnými rytinami, stočenými a bez rámu, a kuriozitami.
(H. de Balzac, Gobseck, upraveno)

Úloha 22
Která z následujících možností nejspíše patří na vynechaná místa (*****) ve výchozím textu?
A) chodbě
B) jídelně
D) světnici
C) skříni
 
7)
Úloha 23
Které z následujících tvrzení o vypravěči je v souladu s výchozím textem?
A) Vypravěč Gobseck příběh podává z pohledu zemřelého člověka.
C) Vypravěčem je jedna z postav příběhu.
B) Vypravěč H. de Balzac je současně hlavní postavou příběhu.
D) Vypravěčem je nezúčastněný pozorovatel děje.
 
8)
Úloha 24
Který z následujících slohových postupů ve výchozím textu převažuje?
A) informační
B) popisný
C) úvahový
D) výkladový
 
9)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 25
Odejít dobrovolně, říká se. Nikdy to není dobrovolné. Člověk je donucen zjevnými i skrytými proudy, které vytvarují a vymelou břehy takového činu. Proudy vnějších okolností. Vnitřních trýzní. Je postrkován a doplaven k poslednímu.
(R. Denemarková, Peníze od Hitlera)

Úloha 25
O čem nejspíše hovoří výchozí text?
D) o útěku do zahraničí
A) o náročné plavbě
B) o nuceném odchodu do války
C) o sebevraždě
 
10)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 26–27
Za svou pravdou stát

1. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš,
jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš.

Ref. [: Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. :]

2. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl,
už ocenil jsi kompromis a párkrát zapomněl,

Ref. [: [: že máš za svou pravdou stát. :] :]

3. Už nejsi žádný elév, co do hry prvně vpad,
už víš jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat.
(J. Tichota, Spirituál kvintet 1. díl, upraveno)

Úloha 26
Která z následujících možností nejspíše odpovídá významu slova elév ve výchozím textu?
C) mladík
D) začátečník
B) hráč karet
A) hráč šachů
 
11)
Úloha 27
Ve kterém z následujících veršů je chyba v interpunkci?
C) už ocenil jsi kompromis a párkrát zapomněl
B) Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát
D) už víš jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat
A) Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš
 
12)
Úloha 28
Ve které z následujících možností je pravopisná chyba?
A) Čtyřnásobná olympijská šampiónka ve sjezdovém lyžování Janica Kosteličová ukončila kariéru. Oznámila to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Záhřebu.
C) Projekt gruntovní přestavby špindlerovského lyžařského areálu dostal pracovní název, z něhož by se mohlo zdát, že se naší jedničce nedaří.
D) Skokan na lyžích Jan Mazoch se ve středu poprvé od svého těžkého pádu objevil na veřejnosti. Po 74 dnech od dramatu v polském Zakopaném se krátce zastavil na radnici ve Frenštátu pod Radhoštěm.
B) Nejméně čtyři lyžaři přišli o život ve švýcarských Alpách během uplynulého výkendu, další lyžařka je nezvěstná.
 
13)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 29–30
Přicházíte o peníze?
Nemáte dokonalý přehled o hospodaření své firmy? Nevíte vše o skladových zásobách?
Nejste spokojeni s účetním systémem? Schází vám podklady pro rozhodování,
plánování a investice? Neznáte evropskou legislativu? Řiďte svoji firmu úspěšně!
(Vzhledem k povaze některých úloh není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 29
Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slova legislativu ve výchozím textu?
B) soudní systém
D) zasedání vlády
A) platné zákony a jiné právní předpisy
C) tvorba právních norem a činnost ekonomických poradců
 
14)
Úloha 30
Co je nejspíše hlavním záměrem výchozího textu?
D) zeptat se
C) varovat
B) přesvědčit
A) informovat
 
15)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 31–32
Ve filmu Letopisy z Narnie zazní hlas desetileté Míšy z Postřelmova
Šumperk – Stačí projít starou dřevěnou skříní a ocitnete se v novém pohádkovém
světě Narnie, stejně jako se tam ráz naráz ocitla čtveřice dětí, Petr, Zuzanka, Edmund
a Lucie. Málokdo však ví, že hlas jedné z hlavních postav – dívce Lucince, propůjčila
Míša Schönová z Postřelmova.
(REJNOVINY, 5. 1.–11. 1. 2006, upraveno)

Úloha 31
Která z následujících úprav odstraňuje jazykovou chybu ve výchozím textu?
C) místo Míšy má být Míši
A) místo desetileté má být deseti leté
B) místo Letopisy z Narnie má být Letopisy Z Narnie
D) místo propůjčila má být propůčila
 
16)
Úloha 32
Které z následujících tvrzení je v souladu s výchozím textem?
C) Petr, Zuzanka, Edmund a Lucie se dostali do pohádkového světa.
D) V Šumperku nabízejí průchod starou skříní do světa pohádek.
A) Čtveřice dětí se ráz naráz ocitla ve staré dřevěné skříni.
B) Lucinka je jednou z hlavních postav filmu o Míše z Postřelmova.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 38,4740 sekundy
Dat:
2020-01-03 23:02:48 Nick: Majkl

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet