Druhy vedlejších vět, otázky, příklady, tabulka


Popis stránky

Druhy vedlejších vět, otázky, příklady, tabulka
Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk.
Souvětí podřadné - druh věty vedlejší

Druh vedlejší věty Otázka Spojky podřadicí Příklad
Podmětná Kdo? Co? že, aby, kdo, co ... Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Přísudková Jaký? jako, jak, jaký ... Sestra byla jedna z těch, kdo uměli hrát na housle.
Předmětná Pádové otázky mimo 1. pád že, aby, jak ... Myslím si, že se jí to podaří.
Přívlastková Jaký? Který? Čí? který, jenž, že ... Petr je kamarád, který má rád zvířata.
Doplňková Jak? Kterak? jak, jaký, jako ... Zdá se mi, jako bych byl v ráji.
Příslovečná místní Kde? Odkud? Kudy? Kam? kde, kam, odkud ... Šla tam, kde on stál.
Příslovečná časová Kdy? když, jakmile, až ... Jakmile tam budu, dám ti znát.
Příslovečná způsobová Jak? jak, jako, že ... Běžel, jak nejrychleji dovedl.
Příslovečná účelová Proč? aby ... Chodím do školy, abych něco uměl.
Příslovečná příčinná Proč? Z jaké příčiny? že, protože, poněvadž ... Chce tam být, protože to tam musí vidět.
Příslovečná přípustková I přes jakou skutečnost? ač, ačkoli, třebaže, přestože ... Ačkoli sněžilo, šli jsme na hřiště.
Příslovečná podmínková Kdy? Za jaké podmínky? jestliže, kdyby, -li ... Kdybych tam byl, vyhráli bychom turnaj.
Příslovečná měrová Jak hodně? takže, tak – že, více – než ... Odneste, co nejvíce můžete.

Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY