Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - testy - český jazyk


Popis stránky

Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - testy - český jazyk
Vyberte správnou odpověď ze seznamu. s.s. souvětí souřadné, s.p. souvětí podřadné, v.v. vedlejší věta.


Test

Nevěděl, jak by se zachoval.
Vypůjčil si peníze, které se mu velmi líbily.
Eva pozorovala Petra, jak pilně studuje.
Přišel tam, kde měl spoustu kamarádů.
Přišel jsem, právě když odcházel pryč.
Události se vyvíjely, jak si skutečně nikdo z nás nepřál.
Bylo tam takové chladno, až jsme se třásli.
Žák nepřišel, protože bylo náledí.
Protože měl dobré znalosti, soutěž s přehledem vyhrál.
Odpoledne se potil, aby nedostal zimnici.
Kdyby svítilo slunce, mohli jsme mít volno.
Přestože se cítil dobře, soutěž prohrál.
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
Kdo poběží, bude obdarován.
Zalekl se, dokonce se dal na útěk.
Řekl, že mu na tom záleží.
Kde nic není, ani smrt nebere.
Upadl, ale nebrečel.
I když byl nachlazený, hrál fotbal s kamarády.
Smál se, nebo to hrál?
Aby neměl strach, naučil se všechny poučky.
Bál se, a proto nepřišel.
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se letos tradiční soutěž Miss Praha uskuteční.
Obloha byla, jako by ji umetl.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY