Mě mně kdy psát

Popis stránky *
• Kdy psát mě a mně
• mně-tobě, mne-tebe, mě-tě, zapomněl, domněnka
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Pomůcka: TĚ, TEBE, TOBĚ

1.) V každém pádě, může být jen jeden výraz s háčkem! Když je v určitém pádě nemůže být již mně a obráceně.

v 2. a 4. pádě mě, mne (vidím tě, tebe)
v 3. mně, mi (komu-čemu? tobě)
v 6. mně (o tobě)

2.) Když můžeme řící (komu čemu, o kom o čem) tobě píšeme mně (dlouhou formu mně s háčkem a tím je již vyloučena krátká forma s háčkem dle pravidla 1.)

3.) Když můžeme říci (bez koho čeho, koho co) tebe píšeme mne (dlouhou formu mne bez háčku a pak již musíme pro krátkou formu použít mě).


zapomněl, domněnka

Básnička
Kdybys někdy zapomněl,
jak se píše "připomněl",
pomni, pomník, pomněnka,
domnívat se, domněnka.


Slova, kde často chybujeme

břímě
Jaroměřice, Kroměříž
jmění (majetek)
měď (kov)
měch
měkký
mělký
měna - směna - změna
měřit
měsíc
město - náměstí - zaměstnanost
námět
paměť
předmět (podmět)
rozumět (rozum)
směr
soukromě
šumět (šum-ět)
tamější (tam-ější)
umělý
umět - umělec (um - ět)
úsměv
vměšovat
Země - zemědělec

Diktát mně mě

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet