Přísudek


Popis stránky

Přísudek - český jazyk online, gramatika.

Přísudek (predikát)

Přísudek - Co dělá podmět?

Vyjadřuje děj, činnost, vlastnost a stav, shoduje se s podmětem.

»Syn studuje

Co dělá syn? Studuje.

Přísudek slovesný
Otec řeže dříví.

Přísudek jmenný se sponou Tvořen je podstatným (přídavným) jménem a sponovým slovesem (být, bývat, stát, stávat se)
Petr je pilný.

Přísudek jmenný beze spony
Mladost radost.

a) Přísudek holý
Babička spí.

b)Přísudek rozvitý:
- část podmětnou (podmět a přívlastky patřící k podmětu)
- část přísudkovou (předmět, příslovečná určení atd.)
Kropenatá slepice spokojeně hrabala na hnojišti.

c) Přísudek několikanásobný
Davy lidí se valily, křičely a mávaly.Přísudek jednoduchý:
Petr šel pomalu.

Přísudek složený se sponou a slovesy:
Je chytrý. Chce si hrát.

Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY