Sponzorované odkazy

Věta hlavní a vedlejší - urči větu hlavní VH - vysvětlení a testy - český jazyk


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Věta hlavní a vedlejší - urči větu hlavní VH - vysvětlení a testy - český jazyk
  • Větu hlavní značíme ve větném rozboru VH.
  • Hlavní věta není odpovědí, ale vybízí čtenáře k dalším otázkám.
  • Z věty hlavní VH (věty řídící) lze snadno vytvořit otázku , kterou se ptáme na větu vedlejší - závislou - (VV). Opačně je to nemožné - nedostaneme plnou (smysluplnou) odpověď.
  • Vyjadřuje svou vlastní myšlenku.
  • Pokud stojí hlavní věta mimo souvětí, pak se nazývá větou jednoduchou.
  • Věta hlavní není závislá na jiné větě.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu hlavní větu.
Určete větu hlavní. Vyberte správnou odpověď ze seznamu.


Viz též VĚTA VEDLEJŠÍ (VV)

Test

Slunce svítilo a děti mohly jít na pískoviště.
Měl strach, aby nepropadl.
Když bude hezky, půjdeme na procházku.
Petr spí a Jarek zpívá.
Když pan ředitel vstoupil do školy a vešel do třídy, velmi se rozlobil.
Bude se radovat, že se dostal domů.
Půjdeme na plovárnu, protože se voda již ohřála.
Když jsem šel včera domů, potkal jsem souseda, který mi sdělil, že mě na nádraží čeká sestra.
Viděl jsem osamělou dívku, která stála v parku.
Dělal, že pracuje.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY