Urči větu hlavní

Popis stránky *
• Věta hlavní a vedlejší - urči větu hlavní VH - vysvětlení a testy - český jazyk
• Test z českého jazyka.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky


  • Větu hlavní značíme ve větném rozboru VH.
  • Hlavní věta není odpovědí, ale vybízí čtenáře k dalším otázkám.
  • Z věty hlavní VH (věty řídící) lze snadno vytvořit otázku , kterou se ptáme na větu vedlejší - závislou - (VV). Opačně je to nemožné - nedostaneme plnou (smysluplnou) odpověď.
  • Vyjadřuje svou vlastní myšlenku.
  • Pokud stojí hlavní věta mimo souvětí, pak se nazývá větou jednoduchou.
  • Věta hlavní není závislá na jiné větě.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu hlavní větu.
'

Určete větu hlavní. Vyberte správnou odpověď ze seznamu.


Viz též VĚTA VEDLEJŠÍ (VV)

Test

Petr spí a Jarek zpívá.
Viděl jsem osamělou dívku, která stála v parku.
Dělal, že pracuje.
Když pan ředitel vstoupil do školy a vešel do třídy, velmi se rozlobil.
Když bude hezky, půjdeme na procházku.
Bude se radovat, že se dostal domů.
Půjdeme na plovárnu, protože se voda již ohřála.
Měl strach, aby nepropadl.
Slunce svítilo a děti mohly jít na pískoviště.
Když jsem šel včera domů, potkal jsem souseda, který mi sdělil, že mě na nádraží čeká sestra.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet