Urči větu hlavní

Popis stránky *
• Věta hlavní a vedlejší - urči větu hlavní VH - vysvětlení a testy - český jazyk
• Test z českého jazyka.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky


  • Větu hlavní značíme ve větném rozboru VH.
  • Hlavní věta není odpovědí, ale vybízí čtenáře k dalším otázkám.
  • Z věty hlavní VH (věty řídící) lze snadno vytvořit otázku , kterou se ptáme na větu vedlejší - závislou - (VV). Opačně je to nemožné - nedostaneme plnou (smysluplnou) odpověď.
  • Vyjadřuje svou vlastní myšlenku.
  • Pokud stojí hlavní věta mimo souvětí, pak se nazývá větou jednoduchou.
  • Věta hlavní není závislá na jiné větě.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu hlavní větu.
'

Určete větu hlavní. Vyberte správnou odpověď ze seznamu.


Viz též VĚTA VEDLEJŠÍ (VV)

Test

Petr spí a Jarek zpívá.
Půjdeme na plovárnu, protože se voda již ohřála.
Slunce svítilo a děti mohly jít na pískoviště.
Bude se radovat, že se dostal domů.
Když pan ředitel vstoupil do školy a vešel do třídy, velmi se rozlobil.
Dělal, že pracuje.
Když jsem šel včera domů, potkal jsem souseda, který mi sdělil, že mě na nádraží čeká sestra.
Viděl jsem osamělou dívku, která stála v parku.
Když bude hezky, půjdeme na procházku.
Měl strach, aby nepropadl.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet