Shoda podmětu s přísudkem

Popis stránky *
• Shoda podmětu s přísudkem
• Psaní Y I A - muži pracovali, ženy pekly, kuřata hrabala.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Shoda podmětu s přísudkem Pomůcka: TY - TI
TI muži pracovali (mužský životný I)
TI (všichni) muži a ženy pracovali (mužský životný je všemu nadřazen I)
TY stromy padaly (mužský neživotný Y)
TY ženy vařily (ženský Y)
TA děcka spala (střední A)
ALE: TY děti spaly (děti,oči,uši tvrdé Y jim sluší)

Pokud je podmět v předchozí větě, musíme jej použít:
Holky si hrály. Večer šly domů.

Postup určení:

1. Určíme podmět věty

Podmět - většinou podstatné jméno v 1.pádu - kdo daný děj vykonává.
Na podmět se tážeme pomocí přísudku v 1.pádu (kdo-co vykonává děj?).
Dívky zpívaly. (Kdo-co zpíval? dívky).
Psi štěkali. (Kdo-co štěkal? psi).
Děti se dobře učily. (Kdo co se dobře učil? děti)

2. Určíme rod podmětu

- převedeme podmět do jednotného čísla (dívky - dívka).
- před podmět dáme správné ukazovací zájmeno
- ten pes, muž, pán, hrad (mužský rod)
- ta žena, dívka, růže (ženský rod)
- to mládě, město, moře, kuře (střední rod)
U mužského rodu určíme životnost.
Životné se liší v koncovce 1. a 4. pádu (kdo-co? muž, vidím koho-co? muže)
Výjimky neživotných: např. sněhulák - sněhuláka, nebožtík-nebožtíka
Logické odvození:
- muž (je živý - životný)
- kámen (není živý - neživotný)

3. Podle rodu podmětu napíšeme správnou koncovku

ROD ŽENSKÝ mn.č. - píšeme vždy v přísudku Y (pomůcka TY - ŽENY VAŘILY)
Maminky vařily.
Dívky si povídaly.
Krávy bučely.


ROD STŘEDNÍ mn.č. píšeme v přísudku A (pomůcka: TA - MLÁĎATA SI HRÁLA).
Koťata se vyhřívala.
Letadla vzlétla.
Pole byla oseta.
Stavení byla obílena.
VÝJIMKY:
Slova děti, oči a uši jsou rodu středního, ale v množném čísle se chovají jako podstatná jména rodu ženského.
Proto se v příčestí minulém píše Y.
Pomůcka: Děti, oči, uši tvrdé Y jim sluší.
Děti si hrály. (ALE: Děcka si hrála.)
Oči plakaly. (ALE: Oka plavala na polévce.)
Uši slyšely. (ALE: Ucha hrnce se utrhla.)


ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ mn.č. píšeme I. (pomůcka: TI - MUŽI SPORTOVALI ).
(TI) Psi štěkali.
(TI) Sousedi se hádali.
(TI) Sněhuláci se usmívali.


ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ v mn.č. píšeme Y(pomůcka: TY - HRADY STÁLY ).
(TY) Stroje se pokazily.
(TY) Stromy se ohýbaly a praskaly.


NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT
Nelze určit rod a osobu. U sloves množného čísla v minulém čase píšeme I.
(TI VŠICHNI) Jeli na výlet.
Výjimky: Podmět je v předchozí větě!
Holky si hrály celé odpoledne. Večer šly domů. (holky)

Shoda podmětu s přísudkem - procvičování
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet