Sponzorované odkazy

tamější, tamní, tam


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

tamější, tamní, tam
kdy psát dvě nn a kdy jedno
Pomůcka:
TAM je zájmeno, proto se u tvaru TAMĚJŠÍ nejedná o stupňování přídavných jmen.
Důležité:
Neodvozujte od příd.jména TAMNÍ, ale od zájmena TAM

Použití:

tamější lidé, tamější učitel, tamější jazyk, tamější zvykyDiktáty - pravopisná cvičeníPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY