Sponzorované odkazy

Diktát 2. psaní malých a velkých písmen - vodstva, hory, pohoří, nížiny


Popis stránky

Diktát 2. psaní malých a velkých písmen - vodstva, hory, pohoří, nížiny - vyberte správná písmena.
Sponzorované odkazy
Vice informací na http://prirucka.ujc.cas.cz

Test

Pražská otlina,

eskomoravská vrchovina,

uezský průplav,

Štrbské leso= název obce,

oravský ras,

Skalnaté ory,

Niagarské odopády,

oka otorská

alifornský záliv,

ernské Alpy,

Kozí řbety,

Bílá ora= městská část,

ýnský vodopád,

Černá ora= název státu,

ižní Karpaty,

eplá ltava,

olabská nížina,

ílá ora,

ichý oceán,

oře Laptěvů,

oravskoslezské Beskydy,

Krušné ory,

Vysoké atry,

Černý ůl (přírod.útvar),

everní Dvina,

rachovské skály,

ysá hora,

Hornomoravský val,

Vysočanský otok,

alý Dunaj,

Černé ezero,

Severní oře,

Černá ora,

Černý ůl= název obce,

Štrbské leso,

rubý eseník,

oněpruské jeskyně,

litvická jezera,

Plzeňská ahorkatina,

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY