Diktát 2. psaní malých a velkých písmen - vodstva, hory, pohoří, nížinySponzorované odkazy


Vice informací na http://prirucka.ujc.cas.cz

Test

oravskoslezské Beskydy,

Černá ora,

Vysočanský otok,

Skalnaté ory,

Severní oře,

Černé ezero,

Kozí řbety,

Vysoké atry,

ižní Karpaty,

rubý eseník,

Krušné ory,

Štrbské leso= název obce,

ílá ora,

ýnský vodopád,

eplá ltava,

olabská nížina,

Hornomoravský val,

everní Dvina,

ichý oceán,

oněpruské jeskyně,

Niagarské odopády,

Černý ůl (přírod.útvar),

ysá hora,

Černý ůl= název obce,

litvická jezera,

alifornský záliv,

Černá ora= název státu,

oka otorská

uezský průplav,

oravský ras,

Bílá ora= městská část,

Plzeňská ahorkatina,

eskomoravská vrchovina,

ernské Alpy,

rachovské skály,

oře Laptěvů,

Pražská otlina,

Štrbské leso,

alý Dunaj,

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY