Sponzorované odkazy

Diktát 2. psaní malých a velkých písmen - vodstva, hory, pohoří, nížiny


Popis stránky

Diktát 2. psaní malých a velkých písmen - vodstva, hory, pohoří, nížiny - vyberte správná písmena.
Sponzorované odkazy
Vice informací na http://prirucka.ujc.cas.cz

Test

Černá ora,

ichý oceán,

Bílá ora= městská část,

everní Dvina,

ernské Alpy,

Kozí řbety,

Krušné ory,

Černé ezero,

rubý eseník,

oře Laptěvů,

oravskoslezské Beskydy,

alifornský záliv,

litvická jezera,

uezský průplav,

Štrbské leso= název obce,

Černá ora= název státu,

oněpruské jeskyně,

eskomoravská vrchovina,

oravský ras,

eplá ltava,

Černý ůl (přírod.útvar),

Skalnaté ory,

Severní oře,

Vysočanský otok,

Niagarské odopády,

Štrbské leso,

oka otorská

Hornomoravský val,

alý Dunaj,

ižní Karpaty,

Černý ůl= název obce,

Pražská otlina,

ílá ora,

ysá hora,

olabská nížina,

Plzeňská ahorkatina,

Vysoké atry,

rachovské skály,

ýnský vodopád,

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY