Sponzorované odkazy

Diktát 2. psaní malých a velkých písmen - vodstva, hory, pohoří, nížiny


Popis stránky

Diktát 2. psaní malých a velkých písmen - vodstva, hory, pohoří, nížiny - vyberte správná písmena.
Sponzorované odkazy
Vice informací na http://prirucka.ujc.cas.cz

Test

Severní oře,

Kozí řbety,

olabská nížina,

ernské Alpy,

Vysočanský otok,

ižní Karpaty,

oravský ras,

everní Dvina,

rachovské skály,

ichý oceán,

Štrbské leso= název obce,

Štrbské leso,

uezský průplav,

oka otorská

alý Dunaj,

Krušné ory,

alifornský záliv,

oře Laptěvů,

Hornomoravský val,

Skalnaté ory,

Černý ůl (přírod.útvar),

Černé ezero,

Bílá ora= městská část,

ysá hora,

ýnský vodopád,

litvická jezera,

Plzeňská ahorkatina,

Černý ůl= název obce,

rubý eseník,

oněpruské jeskyně,

Niagarské odopády,

ílá ora,

Černá ora= název státu,

Vysoké atry,

Pražská otlina,

eskomoravská vrchovina,

Černá ora,

oravskoslezské Beskydy,

eplá ltava,

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY