Věta vedlejší přísudková - test

Popis stránky *
• Věta vedlejší přísudková - urči větu vedlejší VV - vysvětlení a testy - český jazyk
• Test z českého jazyka.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky  • Věta vedlejší přísudkovová nahrazuje část přísudku jmenného se sponou.
  • Ve větě hlavní zůstane sponové sloveso (být, stát se, bývat, stávat se) a jmenná část přísudku je vyjádřena vedlejší větou.
  • Toto sponové sloveso nesmí být použito jako plnovýznamové ve smyslu existence, bytí.
  • Nejčastější spojovací výraz - JAKO,JAK,JAKÝ. Tento výraz začíná větu, která často popisuje, co se stalo s podmětem. (Jirka byl, jako kdyby ho poliskal.)
  • Řídící věta věty přísudkové nám nedává odpověď co se děje s podmětem a nutí nás dozvědět se více (Byl,...??? Byl takový,...???).
  • Na větu vedlejší přísudkovou se ptáme otázkou "Jako co? Co se stalo? Jaký? Je přísudek již v hlavní větě?". Pozor na záměnu s VV přívlastkovou.
  • Pamatuj!
  • Souvětí podřadné – spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu větu hlavní (VH).
Viz též Věta hlavní (VH)

Test

Obloha byla, jako když ji vymete.
Karel není z těch, kdo příliš důvěřují darebákům.
Po měsíci byl Luboš zas takovým klukem, jako býval před svým zraněním.
Libor byl oteklým míčem, jako by ho bodla včela.
Nepatří mezi ty, kdo umí ranit.
Libor byl takový, jako by ho pobodaly vosy.
Zvládli jsme to stejně rychle, jako se to podařilo jemu.
Sestra byla jedna z těch, kdo uměli hrát na housle.
Karel patří mezi lidi, kteří příliš důvěřují darebákům.
Stál, jako by byl zaražený.


(stát != stát se)

Nejsem ten, za koho mě máte.
Petr byl takový, jako by mu uletěly včely.


(byl takový, jako + přirovnání )

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet