Sponzorované odkazy

Věta vedlejší přísudková - urči větu vedlejší VV - vysvětlení a testy - český jazyk


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Věta vedlejší přísudková - urči větu vedlejší VV - vysvětlení a testy - český jazyk
  • Věta vedlejší přísudkovová nahrazuje část přísudku jmenného se sponou.
  • Ve větě hlavní zůstane sponové sloveso (být, stát se, bývat, stávat se) a jmenná část přísudku je vyjádřena vedlejší větou.
  • Toto sponové sloveso nesmí být použito jako plnovýznamové ve smyslu existence, bytí.
  • Nejčastější spojovací výraz - JAKO,JAK,JAKÝ. Tento výraz začíná větu, která často popisuje, co se stalo s podmětem. (Jirka byl, jako kdyby ho poliskal.)
  • Řídící věta věty přísudkové nám nedává odpověď co se děje s podmětem a nutí nás dozvědět se více (Byl,...??? Byl takový,...???).
  • Na větu vedlejší přísudkovou se ptáme otázkou "Jako co? Co se stalo? Jaký? Je přísudek již v hlavní větě?". Pozor na záměnu s VV přívlastkovou.
  • Pamatuj!
  • Souvětí podřadné – spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu větu hlavní (VH).

Určete zda se jedná o větu vědlejší přísudkovou. Vyberte správnou odpověď.Viz též Věta hlavní (VH)

Test

Obloha byla, jako když ji vymete.
Petr byl takový, jako by mu uletěly včely.


(byl takový, jako + přirovnání )

Nepatří mezi ty, kdo umí ranit.
Karel není z těch, kdo příliš důvěřují darebákům.
Karel patří mezi lidi, kteří příliš důvěřují darebákům.
Po měsíci byl Luboš zas takovým klukem, jako býval před svým zraněním.
Stál, jako by byl zaražený.


(stát != stát se)

Sestra byla jedna z těch, kdo uměli hrát na housle.
Libor byl oteklým míčem, jako by ho bodla včela.
Libor byl takový, jako by ho pobodaly vosy.
Zvládli jsme to stejně rychle, jako se to podařilo jemu.
Nejsem ten, za koho mě máte.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY