Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - test - český jazyk


Popis stránky

Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - test - český jazyk
Vyberte správnou odpověď ze seznamu. s.s. souvětí souřadné, s.p. souvětí podřadné, v.v. vedlejší věta.

Test

Obloha byla, jako by ji umetl.
Bál se, a proto nepřišel.
Kdyby svítilo slunce, mohli jsme mít volno.
Nevěděl, jak by se zachoval.
Protože měl dobré znalosti, soutěž s přehledem vyhrál.
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
Vypůjčil si peníze, které se mu velmi líbily.
Přišel tam, kde měl spoustu kamarádů.
Smál se, nebo to hrál?
Přestože se cítil dobře, soutěž prohrál.
Eva pozorovala Petra, jak pilně studuje.
Upadl, ale nebrečel.
Odpoledne se potil, aby nedostal zimnici.
Žák nepřišel, protože bylo náledí.
I když byl nachlazený, hrál fotbal s kamarády.
Bylo tam takové chladno, až jsme se třásli.
Přišel jsem, právě když odcházel pryč.
Řekl, že mu na tom záleží.
Události se vyvíjely, jak si skutečně nikdo z nás nepřál.
Zalekl se, dokonce se dal na útěk.
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se letos tradiční soutěž Miss Praha uskuteční.
Kdo poběží, bude obdarován.
Kde nic není, ani smrt nebere.
Aby neměl strach, naučil se všechny poučky.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY