Sponzorované odkazy

Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - test - český jazyk


Popis stránky

Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - test - český jazyk
Vyberte správnou odpověď ze seznamu. s.s. souvětí souřadné, s.p. souvětí podřadné, v.v. vedlejší věta.
Sponzorované odkazy

Test

Kdyby svítilo slunce, mohli jsme mít volno.
Žák nepřišel, protože bylo náledí.
Přišel jsem, právě když odcházel pryč.
Nevěděl, jak by se zachoval.
I když byl nachlazený, hrál fotbal s kamarády.
Přestože se cítil dobře, soutěž prohrál.
Kde nic není, ani smrt nebere.
Obloha byla, jako by ji umetl.
Bál se, a proto nepřišel.
Kdo poběží, bude obdarován.
Události se vyvíjely, jak si skutečně nikdo z nás nepřál.
Odpoledne se potil, aby nedostal zimnici.
Eva pozorovala Petra, jak pilně studuje.
Smál se, nebo to hrál?
Zalekl se, dokonce se dal na útěk.
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
Bylo tam takové chladno, až jsme se třásli.
Upadl, ale nebrečel.
Aby neměl strach, naučil se všechny poučky.
Přišel tam, kde měl spoustu kamarádů.
Řekl, že mu na tom záleží.
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se letos tradiční soutěž Miss Praha uskuteční.
Vypůjčil si peníze, které se mu velmi líbily.
Protože měl dobré znalosti, soutěž s přehledem vyhrál.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY