Sponzorované odkazy

Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - test - český jazyk


Popis stránky

Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - test - český jazyk
Vyberte správnou odpověď ze seznamu. s.s. souvětí souřadné, s.p. souvětí podřadné, v.v. vedlejší věta.
Sponzorované odkazy

Test

Obloha byla, jako by ji umetl.
I když byl nachlazený, hrál fotbal s kamarády.
Kde nic není, ani smrt nebere.
Události se vyvíjely, jak si skutečně nikdo z nás nepřál.
Vypůjčil si peníze, které se mu velmi líbily.
Odpoledne se potil, aby nedostal zimnici.
Protože měl dobré znalosti, soutěž s přehledem vyhrál.
Kdo poběží, bude obdarován.
Eva pozorovala Petra, jak pilně studuje.
Řekl, že mu na tom záleží.
Upadl, ale nebrečel.
Žák nepřišel, protože bylo náledí.
Aby neměl strach, naučil se všechny poučky.
Přišel jsem, právě když odcházel pryč.
Kdyby svítilo slunce, mohli jsme mít volno.
Zalekl se, dokonce se dal na útěk.
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
Bál se, a proto nepřišel.
Přestože se cítil dobře, soutěž prohrál.
Nevěděl, jak by se zachoval.
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se letos tradiční soutěž Miss Praha uskuteční.
Bylo tam takové chladno, až jsme se třásli.
Smál se, nebo to hrál?
Přišel tam, kde měl spoustu kamarádů.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY