Sponzorované odkazy

Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - test - český jazyk


Popis stránky

Urči druh souvětí, vztah mezi větami,nebo druh vedlejší věty - test - český jazyk
Vyberte správnou odpověď ze seznamu. s.s. souvětí souřadné, s.p. souvětí podřadné, v.v. vedlejší věta.
Sponzorované odkazy

Test

Smál se, nebo to hrál?
Eva pozorovala Petra, jak pilně studuje.
Přišel tam, kde měl spoustu kamarádů.
Obloha byla, jako by ji umetl.
Nevěděl, jak by se zachoval.
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
I když byl nachlazený, hrál fotbal s kamarády.
Upadl, ale nebrečel.
Vypůjčil si peníze, které se mu velmi líbily.
Aby neměl strach, naučil se všechny poučky.
Žák nepřišel, protože bylo náledí.
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se letos tradiční soutěž Miss Praha uskuteční.
Přišel jsem, právě když odcházel pryč.
Kdo poběží, bude obdarován.
Protože měl dobré znalosti, soutěž s přehledem vyhrál.
Bylo tam takové chladno, až jsme se třásli.
Události se vyvíjely, jak si skutečně nikdo z nás nepřál.
Přestože se cítil dobře, soutěž prohrál.
Řekl, že mu na tom záleží.
Zalekl se, dokonce se dal na útěk.
Bál se, a proto nepřišel.
Kde nic není, ani smrt nebere.
Kdyby svítilo slunce, mohli jsme mít volno.
Odpoledne se potil, aby nedostal zimnici.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY