Litaratura test

Popis stránky *
• Test z literatury
• - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Opera je:
muzikál
činohra
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
 
2)
Futurismus - jeho počátek
1909
1938
1942
 
3)
Jiný výraz pro "veselohru":
revue
balada
komedie
 
4)
Epigram je:
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
doslov, dohra je opak prologu
krátká agresivní satirická báseň
 
5)
Jiný výraz pro "truchlohru":
drama
tragédie
melodrama
 
6)
Balada v sobě ukrývá:
veselý, žertovný příběh
romantický příběh
tragický příběh
 
7)
Vystupují v bajkách lidé?
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
ano, ale mají zvířecí povahu
ano, ale mají zvířecí jména
 
8)
Epilog je:
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
krátká agresivní satirická báseň
doslov, dohra
 
9)
Protiklad elegie:
óda, hymnus
epitaf
epos
 
10)
Jiný výraz pro "elegie":
náhrobní nápis
píseň
komedie
žalozpěv
 
11)
Óda je:
žalozpěv
lyrická oslavná báseň
satirické hodnocení skutečnosti
 
12)
Divadelní revue - jiný název:
opera
činohra
muzikál
 
13)
Dramatická báseň - jinak:
truchlohra
tragédie
melodrama
 
14)
Za zakladatele bajky je považován:
Ezop
Franc Kafka
Jean de La Fontaine
 
15)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opereta
opera
melodrama
 
16)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
satiry
epigramu
futurismu
 
17)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
opereta
melodrama
opera
 
18)
Futurismus vznikl
v Itálii
v USA
ve Francii
 
19)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele komedie
za zakladatele epigramu
za zakladatele bajky
 
20)
Futurismus
propaguje radikální odpoutání od minulosti
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
 
21)
Předchůdce muzikálu:
opera
opereta
melodrama
 
22)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
melodram
epigram
epos
 
23)
Poéma je:
píseň
žalozpěv
básnická povídka
 
24)
Náhrobní nápis:
epos
epilog
epitaf
epigram
 
25)
Romance je:
tragický příběh formou básně
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
 
26)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
lyrika
drama
epos
 
27)
Nejstarší epos světové literatůry:
Epos o Gilgamešovi
Ilias
Odyssea
Aeneis

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 55,9140 sekundy
Dat:
2020-04-17 23:19:30 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet