Test z literatury


Popis stránky

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
opereta
opera
melodrama
 
2)
Epigram je:
krátká agresivní satirická báseň
doslov, dohra je opak prologu
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
 
3)
Jiný výraz pro "truchlohru":
tragédie
drama
melodrama
 
4)
Dramatická báseň - jinak:
truchlohra
tragédie
melodrama
 
5)
Epilog je:
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
doslov, dohra
krátká agresivní satirická báseň
 
6)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí jména
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
ano, ale mají zvířecí povahu
 
7)
Futurismus - jeho počátek
1909
1938
1942
 
8)
Jiný výraz pro "veselohru":
revue
balada
komedie
 
9)
Protiklad elegie:
epos
epitaf
óda, hymnus
 
10)
Opera je:
činohra
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
muzikál
 
11)
Náhrobní nápis:
epitaf
epos
epilog
epigram
 
12)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opera
melodrama
opereta
 
13)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
lyrika
drama
epos
 
14)
Balada v sobě ukrývá:
veselý, žertovný příběh
tragický příběh
romantický příběh
 
15)
Óda je:
žalozpěv
satirické hodnocení skutečnosti
lyrická oslavná báseň
 
16)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele epigramu
za zakladatele komedie
za zakladatele bajky
 
17)
Divadelní revue - jiný název:
muzikál
opera
činohra
 
18)
Poéma je:
žalozpěv
píseň
básnická povídka
 
19)
Futurismus
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
propaguje radikální odpoutání od minulosti
 
20)
Romance je:
tragický příběh formou básně
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
 
21)
Za zakladatele bajky je považován:
Franc Kafka
Ezop
Jean de La Fontaine
 
22)
Jiný výraz pro "elegie":
náhrobní nápis
komedie
žalozpěv
píseň
 
23)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
epigramu
satiry
futurismu
 
24)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
melodram
epigram
epos
 
25)
Futurismus vznikl
v Itálii
v USA
ve Francii
 
26)
Předchůdce muzikálu:
melodrama
opera
opereta
 
27)
Nejstarší epos světové literatůry:
Odyssea
Aeneis
Ilias
Epos o Gilgamešovi

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 57,2039 sekundy
Dat:
2020-02-11 13:04:36 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet