Sponzorované odkazy

Test z literatury


Popis stránky

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Epigram je:
krátká agresivní satirická báseň
doslov, dohra je opak prologu
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
last     next      Top      End..
 
2)
Epilog je:
doslov, dohra
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
last     next      Top      End..
 
3)
Dramatická báseň - jinak:
melodrama
truchlohra
tragédie
last     next      Top      End..
 
4)
Futurismus vznikl
v Itálii
ve Francii
v USA
last     next      Top      End..
 
5)
Protiklad elegie:
epitaf
epos
óda, hymnus
last     next      Top      End..
 
6)
Jiný výraz pro "veselohru":
komedie
revue
balada
last     next      Top      End..
 
7)
Předchůdce muzikálu:
melodrama
opera
opereta
last     next      Top      End..
 
8)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí povahu
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
ano, ale mají zvířecí jména
last     next      Top      End..
 
9)
Jiný výraz pro "truchlohru":
melodrama
tragédie
drama
last     next      Top      End..
 
10)
Za zakladatele bajky je považován:
Franc Kafka
Ezop
Jean de La Fontaine
last     next      Top      End..
 
11)
Óda je:
žalozpěv
lyrická oslavná báseň
satirické hodnocení skutečnosti
last     next      Top      End..
 
12)
Romance je:
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
tragický příběh formou básně
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
last     next      Top      End..
 
13)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
melodram
epos
epigram
last     next      Top      End..
 
14)
Opera je:
muzikál
činohra
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
last     next      Top      End..
 
15)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opera
opereta
melodrama
last     next      Top      End..
 
16)
Nejstarší epos světové literatůry:
Ilias
Aeneis
Epos o Gilgamešovi
Odyssea
last     next      Top      End..
 
17)
Divadelní revue - jiný název:
opera
muzikál
činohra
last     next      Top      End..
 
18)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
epos
drama
lyrika
last     next      Top      End..
 
19)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele epigramu
za zakladatele komedie
za zakladatele bajky
last     next      Top      End..
 
20)
Poéma je:
píseň
básnická povídka
žalozpěv
last     next      Top      End..
 
21)
Futurismus
propaguje radikální odpoutání od minulosti
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
last     next      Top      End..
 
22)
Jiný výraz pro "elegie":
náhrobní nápis
píseň
komedie
žalozpěv
last     next      Top      End..
 
23)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
futurismu
satiry
epigramu
last     next      Top      End..
 
24)
Futurismus - jeho počátek
1942
1909
1938
last     next      Top      End..
 
25)
Náhrobní nápis:
epigram
epilog
epitaf
epos
last     next      Top      End..
 
26)
Balada v sobě ukrývá:
romantický příběh
tragický příběh
veselý, žertovný příběh
last     next      Top      End..
 
27)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
melodrama
opereta
opera

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 54,4729 sekundy
Dat:
2017-11-11 23:43:21 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY