Test z literatury


Popis stránky

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Romance je:
tragický příběh formou básně
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
 
2)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opereta
melodrama
opera
 
3)
Předchůdce muzikálu:
melodrama
opera
opereta
 
4)
Jiný výraz pro "veselohru":
revue
balada
komedie
 
5)
Epigram je:
doslov, dohra je opak prologu
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
 
6)
Za zakladatele bajky je považován:
Franc Kafka
Ezop
Jean de La Fontaine
 
7)
Opera je:
muzikál
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
činohra
 
8)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele epigramu
za zakladatele bajky
za zakladatele komedie
 
9)
Protiklad elegie:
óda, hymnus
epos
epitaf
 
10)
Epilog je:
doslov, dohra
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
 
11)
Divadelní revue - jiný název:
činohra
muzikál
opera
 
12)
Futurismus - jeho počátek
1938
1909
1942
 
13)
Futurismus vznikl
v USA
ve Francii
v Itálii
 
14)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
melodram
epigram
epos
 
15)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
satiry
epigramu
futurismu
 
16)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
lyrika
epos
drama
 
17)
Dramatická báseň - jinak:
truchlohra
tragédie
melodrama
 
18)
Náhrobní nápis:
epos
epilog
epitaf
epigram
 
19)
Nejstarší epos světové literatůry:
Ilias
Odyssea
Aeneis
Epos o Gilgamešovi
 
20)
Futurismus
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
propaguje radikální odpoutání od minulosti
 
21)
Jiný výraz pro "truchlohru":
drama
tragédie
melodrama
 
22)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
opereta
opera
melodrama
 
23)
Poéma je:
píseň
žalozpěv
básnická povídka
 
24)
Jiný výraz pro "elegie":
píseň
žalozpěv
náhrobní nápis
komedie
 
25)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí jména
ano, ale mají zvířecí povahu
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
 
26)
Óda je:
lyrická oslavná báseň
žalozpěv
satirické hodnocení skutečnosti
 
27)
Balada v sobě ukrývá:
romantický příběh
tragický příběh
veselý, žertovný příběh

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 58,7039 sekundy
Dat:
2019-11-09 11:59:20 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet