Test z literatury


Popis stránky

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Futurismus
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
propaguje radikální odpoutání od minulosti
 
2)
Nejstarší epos světové literatůry:
Aeneis
Odyssea
Ilias
Epos o Gilgamešovi
 
3)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
melodrama
opereta
opera
 
4)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele epigramu
za zakladatele bajky
za zakladatele komedie
 
5)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
melodram
epigram
epos
 
6)
Romance je:
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
tragický příběh formou básně
 
7)
Epigram je:
krátká agresivní satirická báseň
doslov, dohra je opak prologu
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
 
8)
Futurismus vznikl
v Itálii
v USA
ve Francii
 
9)
Jiný výraz pro "veselohru":
revue
balada
komedie
 
10)
Futurismus - jeho počátek
1938
1942
1909
 
11)
Protiklad elegie:
epitaf
óda, hymnus
epos
 
12)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
opera
opereta
melodrama
 
13)
Náhrobní nápis:
epilog
epitaf
epos
epigram
 
14)
Jiný výraz pro "elegie":
náhrobní nápis
žalozpěv
komedie
píseň
 
15)
Divadelní revue - jiný název:
opera
muzikál
činohra
 
16)
Balada v sobě ukrývá:
tragický příběh
romantický příběh
veselý, žertovný příběh
 
17)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
epos
lyrika
drama
 
18)
Za zakladatele bajky je považován:
Ezop
Jean de La Fontaine
Franc Kafka
 
19)
Óda je:
lyrická oslavná báseň
žalozpěv
satirické hodnocení skutečnosti
 
20)
Jiný výraz pro "truchlohru":
tragédie
drama
melodrama
 
21)
Předchůdce muzikálu:
opereta
opera
melodrama
 
22)
Poéma je:
básnická povídka
žalozpěv
píseň
 
23)
Epilog je:
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
doslov, dohra
 
24)
Dramatická báseň - jinak:
truchlohra
tragédie
melodrama
 
25)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí povahu
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
ano, ale mají zvířecí jména
 
26)
Opera je:
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
muzikál
činohra
 
27)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
satiry
epigramu
futurismu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 57,2039 sekundy
Dat:
2020-02-11 13:04:36 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet