Sponzorované odkazy

Test z literatury


Popis stránky

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Jiný výraz pro "veselohru":
balada
komedie
revue
last  next  Top End
 
2)
Nejstarší epos světové literatůry:
Odyssea
Epos o Gilgamešovi
Ilias
Aeneis
last  next  Top End
 
3)
Dramatická báseň - jinak:
melodrama
truchlohra
tragédie
last  next  Top End
 
4)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
drama
lyrika
epos
last  next  Top End
 
5)
Futurismus - jeho počátek
1942
1938
1909
last  next  Top End
 
6)
Óda je:
žalozpěv
lyrická oslavná báseň
satirické hodnocení skutečnosti
last  next  Top End
 
7)
Jiný výraz pro "truchlohru":
melodrama
tragédie
drama
last  next  Top End
 
8)
Futurismus vznikl
v Itálii
v USA
ve Francii
last  next  Top End
 
9)
Balada v sobě ukrývá:
veselý, žertovný příběh
romantický příběh
tragický příběh
last  next  Top End
 
10)
Divadelní revue - jiný název:
muzikál
opera
činohra
last  next  Top End
 
11)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opera
melodrama
opereta
last  next  Top End
 
12)
Jiný výraz pro "elegie":
žalozpěv
náhrobní nápis
komedie
píseň
last  next  Top End
 
13)
Futurismus
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
propaguje radikální odpoutání od minulosti
last  next  Top End
 
14)
Opera je:
muzikál
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
činohra
last  next  Top End
 
15)
Epilog je:
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
doslov, dohra
last  next  Top End
 
16)
Epigram je:
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
doslov, dohra je opak prologu
krátká agresivní satirická báseň
last  next  Top End
 
17)
Poéma je:
básnická povídka
píseň
žalozpěv
last  next  Top End
 
18)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
melodrama
opera
opereta
last  next  Top End
 
19)
Předchůdce muzikálu:
opereta
opera
melodrama
last  next  Top End
 
20)
Protiklad elegie:
epitaf
óda, hymnus
epos
last  next  Top End
 
21)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí povahu
ano, ale mají zvířecí jména
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
last  next  Top End
 
22)
Náhrobní nápis:
epos
epilog
epigram
epitaf
last  next  Top End
 
23)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
futurismu
satiry
epigramu
last  next  Top End
 
24)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele bajky
za zakladatele komedie
za zakladatele epigramu
last  next  Top End
 
25)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
epos
melodram
epigram
last  next  Top End
 
26)
Za zakladatele bajky je považován:
Franc Kafka
Ezop
Jean de La Fontaine
last  next  Top End
 
27)
Romance je:
tragický příběh formou básně
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 54,4729 sekundy
Dat:
2017-11-11 23:43:21 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY