Test z literatury


Popis stránky

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Divadelní revue - jiný název:
muzikál
činohra
opera
 
2)
Dramatická báseň - jinak:
tragédie
melodrama
truchlohra
 
3)
Romance je:
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
tragický příběh formou básně
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
 
4)
Náhrobní nápis:
epilog
epitaf
epos
epigram
 
5)
Nejstarší epos světové literatůry:
Odyssea
Ilias
Epos o Gilgamešovi
Aeneis
 
6)
Jiný výraz pro "veselohru":
komedie
revue
balada
 
7)
Poéma je:
básnická povídka
žalozpěv
píseň
 
8)
Futurismus vznikl
v Itálii
v USA
ve Francii
 
9)
Balada v sobě ukrývá:
tragický příběh
romantický příběh
veselý, žertovný příběh
 
10)
Opera je:
činohra
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
muzikál
 
11)
Epilog je:
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
doslov, dohra
 
12)
Futurismus
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
propaguje radikální odpoutání od minulosti
 
13)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
melodram
epos
epigram
 
14)
Jiný výraz pro "truchlohru":
drama
melodrama
tragédie
 
15)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí jména
ano, ale mají zvířecí povahu
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
 
16)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele epigramu
za zakladatele bajky
za zakladatele komedie
 
17)
Jiný výraz pro "elegie":
žalozpěv
píseň
náhrobní nápis
komedie
 
18)
Protiklad elegie:
epos
óda, hymnus
epitaf
 
19)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
opera
opereta
melodrama
 
20)
Za zakladatele bajky je považován:
Jean de La Fontaine
Ezop
Franc Kafka
 
21)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opera
melodrama
opereta
 
22)
Óda je:
lyrická oslavná báseň
žalozpěv
satirické hodnocení skutečnosti
 
23)
Futurismus - jeho počátek
1938
1942
1909
 
24)
Předchůdce muzikálu:
opera
melodrama
opereta
 
25)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
epos
drama
lyrika
 
26)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
futurismu
satiry
epigramu
 
27)
Epigram je:
doslov, dohra je opak prologu
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY