Litaratura test

Popis stránky *
• Test z literatury
• - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Futurismus - jeho počátek
1942
1938
1909
 
2)
Náhrobní nápis:
epilog
epos
epigram
epitaf
 
3)
Jiný výraz pro "elegie":
komedie
píseň
náhrobní nápis
žalozpěv
 
4)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
lyrika
epos
drama
 
5)
Balada v sobě ukrývá:
romantický příběh
veselý, žertovný příběh
tragický příběh
 
6)
Óda je:
satirické hodnocení skutečnosti
lyrická oslavná báseň
žalozpěv
 
7)
Epigram je:
krátká agresivní satirická báseň
doslov, dohra je opak prologu
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
 
8)
Za zakladatele bajky je považován:
Jean de La Fontaine
Franc Kafka
Ezop
 
9)
Futurismus
propaguje radikální odpoutání od minulosti
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
 
10)
Poéma je:
píseň
básnická povídka
žalozpěv
 
11)
Nejstarší epos světové literatůry:
Ilias
Odyssea
Aeneis
Epos o Gilgamešovi
 
12)
Divadelní revue - jiný název:
muzikál
činohra
opera
 
13)
Jiný výraz pro "truchlohru":
tragédie
melodrama
drama
 
14)
Předchůdce muzikálu:
opereta
opera
melodrama
 
15)
Epilog je:
doslov, dohra
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
 
16)
Romance je:
tragický příběh formou básně
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
 
17)
Opera je:
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
činohra
muzikál
 
18)
Futurismus vznikl
ve Francii
v Itálii
v USA
 
19)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
satiry
futurismu
epigramu
 
20)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
melodrama
opereta
opera
 
21)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí povahu
ano, ale mají zvířecí jména
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
 
22)
Protiklad elegie:
epitaf
óda, hymnus
epos
 
23)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele komedie
za zakladatele epigramu
za zakladatele bajky
 
24)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
opereta
melodrama
opera
 
25)
Jiný výraz pro "veselohru":
balada
komedie
revue
 
26)
Dramatická báseň - jinak:
melodrama
tragédie
truchlohra
 
27)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
epigram
epos
melodram

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 55,9140 sekundy
Dat:
2020-04-17 23:19:30 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet