Test z literaturySponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Test z literatury - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Jiný výraz pro "truchlohru":
tragédie
melodrama
drama
last  next  Top End
 
2)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele epigramu
za zakladatele bajky
za zakladatele komedie
last  next  Top End
 
3)
Protiklad elegie:
epitaf
óda, hymnus
epos
last  next  Top End
 
4)
Jiný výraz pro "elegie":
náhrobní nápis
žalozpěv
komedie
píseň
last  next  Top End
 
5)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
epigramu
satiry
futurismu
last  next  Top End
 
6)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí jména
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
ano, ale mají zvířecí povahu
last  next  Top End
 
7)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
lyrika
drama
epos
last  next  Top End
 
8)
Jiný výraz pro "veselohru":
revue
komedie
balada
last  next  Top End
 
9)
Futurismus
propaguje radikální odpoutání od minulosti
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
last  next  Top End
 
10)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
opereta
opera
melodrama
last  next  Top End
 
11)
Nejstarší epos světové literatůry:
Epos o Gilgamešovi
Odyssea
Ilias
Aeneis
last  next  Top End
 
12)
Epigram je:
doslov, dohra je opak prologu
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
krátká agresivní satirická báseň
last  next  Top End
 
13)
Dramatická báseň - jinak:
tragédie
melodrama
truchlohra
last  next  Top End
 
14)
Epilog je:
doslov, dohra
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
last  next  Top End
 
15)
Za zakladatele bajky je považován:
Jean de La Fontaine
Franc Kafka
Ezop
last  next  Top End
 
16)
Náhrobní nápis:
epos
epitaf
epilog
epigram
last  next  Top End
 
17)
Futurismus - jeho počátek
1938
1909
1942
last  next  Top End
 
18)
Futurismus vznikl
ve Francii
v USA
v Itálii
last  next  Top End
 
19)
Předchůdce muzikálu:
opereta
melodrama
opera
last  next  Top End
 
20)
Balada v sobě ukrývá:
romantický příběh
tragický příběh
veselý, žertovný příběh
last  next  Top End
 
21)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opera
opereta
melodrama
last  next  Top End
 
22)
Opera je:
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
činohra
muzikál
last  next  Top End
 
23)
Divadelní revue - jiný název:
činohra
muzikál
opera
last  next  Top End
 
24)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
epigram
epos
melodram
last  next  Top End
 
25)
Poéma je:
píseň
básnická povídka
žalozpěv
last  next  Top End
 
26)
Romance je:
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
tragický příběh formou básně
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
last  next  Top End
 
27)
Óda je:
satirické hodnocení skutečnosti
lyrická oslavná báseň
žalozpěv

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 54,4729 sekundy
Dat:
2017-11-11 23:43:21 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY