Litaratura test

Popis stránky *
• Test z literatury
• - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele bajky
za zakladatele komedie
za zakladatele epigramu
 
2)
Futurismus - jeho počátek
1942
1938
1909
 
3)
Balada v sobě ukrývá:
veselý, žertovný příběh
tragický příběh
romantický příběh
 
4)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
futurismu
epigramu
satiry
 
5)
Óda je:
lyrická oslavná báseň
žalozpěv
satirické hodnocení skutečnosti
 
6)
Futurismus
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
propaguje radikální odpoutání od minulosti
 
7)
Poéma je:
básnická povídka
píseň
žalozpěv
 
8)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
lyrika
epos
drama
 
9)
Opera je:
muzikál
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
činohra
 
10)
Epigram je:
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
doslov, dohra je opak prologu
 
11)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opereta
opera
melodrama
 
12)
Jiný výraz pro "veselohru":
balada
komedie
revue
 
13)
Divadelní revue - jiný název:
opera
muzikál
činohra
 
14)
Nejstarší epos světové literatůry:
Odyssea
Epos o Gilgamešovi
Ilias
Aeneis
 
15)
Romance je:
tragický příběh formou básně
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
 
16)
Náhrobní nápis:
epitaf
epilog
epos
epigram
 
17)
Futurismus vznikl
v Itálii
ve Francii
v USA
 
18)
Epilog je:
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
krátká agresivní satirická báseň
doslov, dohra
 
19)
Jiný výraz pro "elegie":
komedie
žalozpěv
píseň
náhrobní nápis
 
20)
Vystupují v bajkách lidé?
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
ano, ale mají zvířecí jména
ano, ale mají zvířecí povahu
 
21)
Jiný výraz pro "truchlohru":
tragédie
melodrama
drama
 
22)
Předchůdce muzikálu:
opera
melodrama
opereta
 
23)
Dramatická báseň - jinak:
tragédie
truchlohra
melodrama
 
24)
Za zakladatele bajky je považován:
Jean de La Fontaine
Ezop
Franc Kafka
 
25)
Protiklad elegie:
epitaf
óda, hymnus
epos
 
26)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
melodrama
opera
opereta
 
27)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
melodram
epigram
epos

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 16,9770 sekundy
Dat:
2021-09-13 17:28:23 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet