Litaratura test

Popis stránky *
• Test z literatury
• - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Futurismus - jeho počátek
1909
1942
1938
 
2)
Jiný výraz pro "elegie":
náhrobní nápis
žalozpěv
komedie
píseň
 
3)
Jiný výraz pro "truchlohru":
tragédie
drama
melodrama
 
4)
Epigram je:
krátká agresivní satirická báseň
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
doslov, dohra je opak prologu
 
5)
Nejstarší epos světové literatůry:
Odyssea
Ilias
Aeneis
Epos o Gilgamešovi
 
6)
Římský satirik M.V.Martialis je považován:
za zakladatele epigramu
za zakladatele komedie
za zakladatele bajky
 
7)
Náhrobní nápis:
epitaf
epos
epilog
epigram
 
8)
Předchůdce muzikálu:
opereta
melodrama
opera
 
9)
Recitované slovo je doprovázeno hudbou:
opereta
melodrama
opera
 
10)
Dramatická báseň - jinak:
truchlohra
melodrama
tragédie
 
11)
Poéma je:
žalozpěv
píseň
básnická povídka
 
12)
Protiklad elegie:
epos
epitaf
óda, hymnus
 
13)
Futurismus
propaguje radikální odpoutání od minulosti
alarmuje lidstvo před blížící se globální katastrofou
 
14)
Básník F.T.Marinetti je považován za zakladatele
epigramu
futurismu
satiry
 
15)
Divadelní revue - jiný název:
činohra
muzikál
opera
 
16)
Futurismus vznikl
ve Francii
v Itálii
v USA
 
17)
Epilog je:
veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky
krátká agresivní satirická báseň
doslov, dohra
 
18)
Za zakladatele bajky je považován:
Ezop
Jean de La Fontaine
Franc Kafka
 
19)
Veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky:
melodram
epigram
epos
 
20)
Zpěv se střídá s mluveným slovem:
opereta
opera
melodrama
 
21)
Óda je:
lyrická oslavná báseň
satirické hodnocení skutečnosti
žalozpěv
 
22)
Jiný výraz pro "veselohru":
balada
komedie
revue
 
23)
Opera je:
činohra
hudební dílo, počátky v letech 1600 - Florencie
muzikál
 
24)
Nemá děj a vyjadřuje pocity:
epos
drama
lyrika
 
25)
Romance je:
báseň většinou se zajímavým příběhem střední délky
tragický příběh formou básně
báseň vyjadřující pouze pocity zamilovaných
 
26)
Balada v sobě ukrývá:
veselý, žertovný příběh
tragický příběh
romantický příběh
 
27)
Vystupují v bajkách lidé?
ano, ale mají zvířecí jména
ne, jsou zde zastoupeni zvířaty
ano, ale mají zvířecí povahu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 55,9140 sekundy
Dat:
2020-04-17 23:19:30 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet