Věta vedlejší - urči větu vedlejší VV - vysvětlení a testy - český jazyk


Popis stránky

Věta vedlejší - urči větu vedlejší VV - vysvětlení a testy - český jazyk
  • Větu vedlejší značíme ve větném rozboru VV.
  • Na VV se lze zeptat otázkou.
  • Souvětí podřadné – spojení věty hlavní s jednou nebo více větami vedlejšími.
  • VV je závislá na jiné větě (větě řídící).
  • VV zastupuje mluvnicky větný člen.
  • Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu větu hlavní (VH).
  • Z věty hlavní (VH) lze vytvořit otázku (věta řídící), kterou se ptáme na větu vedl


Viz též Věta hlavní (VH)

Test

Slunce svítilo a děti mohly jít na pískoviště.
Měl strach, aby nepropadl.
Když bude hezky, půjdeme na procházku.
Petr spí a Jarek zpívá.
Bude se radovat, že se dostal domů.
Půjdeme na plovárnu, protože se voda již ohřála.
Když jsem šel včera domů, potkal jsem souseda, který mi sdělil, že mě na nádraží čeká sestra.
Viděl jsem osamělou dívku, která stála v parku.
Dělal, že pracuje.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

letter


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY