VV předmětná

Popis stránky *
• Věta vedlejší předmětná -
• Určení věty vedlejší předmětné - český jazyk.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Vedlejší věta předmětná (VV Pt)

Vedlejší věta předmětná vyjadřuje předmět věty hlavní.
Na VV předmětnou se tážeme pádovými otázkami mimo 1. pádu. Nejčastěji však otázkou "KOHO,CO? KOHO, ČEHO?".

Příklad věty vedlejší předmětné:
Roman hledal, co bylo předmětem jeho pádu.
VH - Roman hledal (Věta hlavní obsahuje jak podmět, tak přísudek. Tudíž VV již nemůže být podmětná či přísudková.)
VV - co bylo předmětem jeho pádu ()

Otázka:
KOHO, CO Roman hledal?
Odpověď nalezneme ve vedlejší větě - VV předmětné:
TO, co bylo předmětem jeho pádu

Obsah vedlejší věty předmětné můžeme vyjádřit infinitivem nebo podstatným jménem.
Roman hledal předmět svého pádu.

VH byvá často ukončena ukazovacím zájmenem TEN, nebo si jej tam můžeme snadno přidat, při tvorbě odpovědi.
TO, co bylo předmětem jeho pádu


Věta vedlejší předmětná může být připojena téměř kterýmkoli spojovacím výrazem, a proto její určení dle těchto výrazů, se nedoporučuje.
Nejčastější spojovací výrazy jsou zájmena že, aby, jak

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet