Český jazyk cesky-jazyk.okhelp.cz Scroll down Scroll Up

Sloveso - slovesa

home »  gramatika  »  sloveso

Sponzorované odkazy


Slovesa (lat. verbum) (jít,zdolat,pracovat)

»vyjadřuje činnost (jít),stav (ležet),změnu stavu (zčervenat),ve větě je často přísudkem «

Slovesa svým tvarem vyjadřují:
»osobu, číslo, čas, slovesný způsob, rod, vid, třídu, vzor«

Osoba(já-my,ty-vy,on-oni):
»mluvčí (první osoba)
posluchač (druhá osoba)
někdo jiný (třetí osoba)«


Číslo:
»jednotné, množné«

Čas:
»minulý, přítomný, budoucí«

Slovesný způsob:
♠ oznamovací (indikativ)
» Jdu. Jdeš? «

♠ rozkazovací (imperativ)
» Jdi! Jděme! «

♠ podmiňovací (kondicionál)
» Šel bys. Bývali bychom šli. «

♠ přací (optativ)
» Kéž by svítilo slunce. «

Rod:
Jmenný rod:
» mužský, ženský a střední«
Činný rod:
» podmět je zároveň vykonavatelem děje (Autobus odjíždí). «
Trpný rod:
» podmět není konatelem děje, je dějem pouze zasažen, trpí ho (Syn je chválen otcem). Konatel děje je často vyjádřen 7. pádem, nebo není ve větě vůbec.«

Vid:
Dokonavý (perfektivum):
»Nemá přítomný čas a má jednoduchý budoucí čas: podivál jsem se, podívám se«
Nedokonavý (imperfektivum):
Vyskytuje se ve všech časech a má složený budoucí čas. Můžeme si před slovesem říci stále
»(např. stále jsem se trápil
stále se trápím
stále se budu trápit).«


Třída a vzor:
»Podle tvaru 3. osoby jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu se slovesa dělí do jednotlivých tříd, podle tvaru 3. osoby jednotného čísla minulého času oznamovacího způsobu se dále dělí na jednotlivé vzory.«

1.třída -e:
Tvrdé vzory: v kmeni je tvrdá či obojetná souhláska, před „l“ je samohláska „a“:
nese – nesl
bere – bral

Měkké vzory: v kmeni slova se nachází měkká souhláska.
maže – mazal
peče – pekl
umře – umřel (tře – třel)

2.třída -ne
tiskne – tiskl
mine – minul
začne – začal

3.třída -je
kryje – kryl
kupuje – kupoval

4.třída
prosí – prosil
trpí – trpěl
sází – sázel

5.třída
dělá – dělal
Pranostiky - počasíKONEC MOJE IP VYPISY

home »  gramatika  »  sloveso

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 cesky-jazyk.okhelp.cz All right reserved