nn vinný vinen

Popis stránky *
• Psaní dvou n nn český jazyk gramatika
• ranní, raný salát, vinen, vinný
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Psaní dvou nn nebo n?

♠ U přídavných jmen odvozených příponou -ní, -ný od
podstatných jmen, jejichž kořen končí na -n,- ň
»den-denní, stín-stinný«

♠ U přídavných jmen, u nichž výchozí podst. jméno neexistuje, či není užíváno, ale kořen je zakončen na -n:
»povinný, branný«

♠ Jedno n píšeme u příd.jmen odvozených od zvířat kočících na n:
»slon-sloní«

♠ Jedno n píšeme u příd. jmen utvořených od podstatných jmen příponou -ěný:
»hlína – hliněný«

♠ Jedno n - podstatná jména odvozená od přídavných jmen na -ní, -ný příponami -ice, -ík,-ina:
»denní-deník«

Výrazy s nn

vinná réva (víno, stolní vína)
vinna (žena je vinna)
nevinni (nic neprovedli)
ALE: on je vinen (šťasten)
ranní káva (ráno - počátek dne)
ALE: raná gotika, raná zelenina (časná)
Anna
Annapurna (55 km dlouhý masiv v Nepálu v Himálaji)

Diktát nn n

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet