VV přísudková

Popis stránky *
• Věta vedlejší přísudková
• Určení věty vedlejší přísudkové - český jazyk.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

VV přísudková

Vedlejší věta přísudková nahrazuje část přísudku jmenného se sponou.
Radějí se na ní neptáme otazkou "JAKÝ", protože tato otázka svádí k záměně s VV přívlastkovou!


Přísudek jmenný se sponou opakování
Skládá se ze dvou částí:
sponové sloveso(být, bývat,stát se, stávat se) + jméno ( podstatné, přídavné...)

Příklady: byl chytrý
nebyl lékařem
býval třetí
stal se starostou

Příklad vedelejší věty přísudkové
Obloha byla modrá. (byla modrá - přísudek jmenný se sponou)
Obloha byla, jako by jí vymetl. (modrá je nahrazeno VV přísudkovou)

Obloha byla, jako....
Z věty řídící se prakticky nic nedozvíme, protože tam chybí popis podmětu a co se s ním děje.

Pozor!
Nezaměňovat sponové sloveso být s být ve smyslu existence, bytí.
Petr již byl (na světě), když se narodila Renata. (Petr již existoval, když se narodila Renata).
Petr byl, jako by mu uletěly včely. (byl - sponové sloveso - VV přísudková nahrazuje přísudek jmenný).


VH - věta řídící často obsahuje sponová slovesa
být, bývat, stát se, stávat se a v záporu nebýt, nebývat, nestat se a nestávat se


VH - věta řídící často končí výrazy
byl, jako když...
byl, jako...
není, jako...
bylo mi, jako...
ten, kdo...
tím, kdo...
tím, čím...
z těch, kdo...
takový, jako ...
VV přísudková často začíná výrazy
VH, jako ...
VH, jako když ...
VH, jako kdyby ...
VH, kdo ...
VH, který ...


Příklad rozboru souvětí
Honza byl takový, jako by mu uletěly včely.
  • určíme větu hlavní - VH Honza byl takový
  • určíme větu vedlejší - VV jako by mu uletěly včely.
  • určíme podmět Honza
  • určíme přísudek byl (spona)
  • + přísudek (část sponová) nám nic neříká o tom, jaký je (podmět) Honza
  • + našli jsme sponové sloveso byl !
  • + před čárkou jsme našli zájmeno takový !
  • + za čárkou je spojovací výraz jako
  • + vedlejší věta popisuje podmět (jak vypadá, co se s ním děje atd. Nahrazuje přísudek jmenný.)
  • Naše podmínky věty vedlejší přísudkové jsou splněny
Jedná se o souvětí podřadné s vedlejší větou přísudkovou

Ukázky vět řídících (tučně) VV přísudkové
Bylo mi, jako ...
Není takový, že ..
Zuzana už je taková, jakou ...
Aby ..., takový opravdu nejsem.
Daniel se zase stával tím, čím ...
Byla jedna z těch, kdo ...

Vedlejší věta přísudková - testy


facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet