Sitemap cesky-jazyk.okhelp.cz

cesky-jazyk.okhelp.cz

cesky-jazyk.okhelp.cz/ RecommendedLink
|
Pravidla pravopisu - vyhledávání slov + tahák český jazyk pro opakování gramatiky
|
Věty hlavní a vedlejší
|
Maturita
|
Gramatika pravidla
|
Chytáky
|
Pády a skloňování
|
Význam cizích slov - testy
|
Básně - dopňovačky
basne/
|
Index
basne/
|
Tyl-Kde domov můj?
basne/
|
Rais-Cestička k domovu
basne/
|
Lesní studánka - Sládek
basne/
|
Velké, širé, rodné lány
basne/
|
Otče náš
basne/
|
Shakespeare-Hamlet-Žít, nebo nežít
basne/
|
Čapek-Ktož jsú boží bojovníci
basne/
|
Slovenská hymna
basne/
|
Svatováclavský chorál
basne/
|
Ach synku
basne/
|
Bezruč-Ostrava
basne/
|
K.H.Mácha - Máj
basne/
|
Erben-Vodník
basne/
|
Neruda-Jak lvové bijem o mříže
basne/
|
Neruda-Romance o Karlu IV.
basne/
|
Neruda-Matičce
basne/
|
Skácel-Modlitba za vodu
basne/
|
Skácel-Krátký popis léta
basne/
|
Skácel-Sonet o lásce a modrém portugalu
basne/
|
Skácel-Stopadestátý sonet o jaru
basne/
|
Skácel-Vteřina v lednu
basne/
|
Ej od Buchlova
basne/
|
Vejvoda-Škoda lásky
basne/
|
Vyrostla štíhlá jedlička
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Čárky ve větách - test
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Vzory podstatných jmen
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
S Z pravopis test
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 1. i-y
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 2. dohromady, do hromady
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 3. lišaj-lyšaj-lišej
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 4. mně mě
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 5. sirý vs syrý, exekvovat - exekuovat
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 6. shoda podmětu s přísudkem
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test hudební skupiny, zpěváci, umělci
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
S Z U NN P B Ý chytáky
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Včera, dnes a zítra - scénka s Felixem Holzmannem - zábava
diktaty/
|
Čárky ve větě, kde psát
diktaty/
|
Čárky ve větě, kde psát 2.
diktaty/
|
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vět
diktaty/
|
Dělení slov - diktát
diktaty/
|
Předpony s-z
diktaty/
|
Předpony s-z-2
diktaty/
|
Předpony s-z-3
diktaty/
|
shoda podmět přísudek i-y
diktaty/
|
Cvičení žš šš ž š
diktaty/
|
Cvičení ú-ů.php
diktaty/
|
Cvičení ů-ú-2
diktaty/
|
Diktát mně-mě
diktaty/
|
Diktát bje bě
diktaty/
|
Diktát bje bě 2.
diktaty/
|
Diktát vje vě
diktaty/
|
Diktát n-nn
diktaty/
|
viny-vinny
diktaty/
|
párové-b-p
diktaty/
|
párové-d-t
diktaty/
|
párové-d-t-2
diktaty/
|
diktát s-z
diktaty/
|
diktát s-z 2.
diktaty/
|
s-z na začátku slova
diktaty/
|
s-z na začátku slova 2.
diktaty/
|
diktát i-y
diktaty/
|
diktát i-y-2
diktaty/
|
Diktát ovi ovy i-y-3
diktaty/
|
Vyjm. slova i-y-4
diktaty/
|
Vyjm. slova i-y-5
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 1. psaní velkých a malých písmen
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 2. psaní velkých a malých písmen
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 1. přírodní útvary
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 2. vodstva,hory
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 3. jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 4. hvězdářská jména a astrologická znamení
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 5. světadíly,země,území
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 6. ulice, náměstí, parky
diktaty-vetny-rozbor/
|
Index - seznam
diktaty-vetny-rozbor/
|
Podmět ve větě
diktaty-vetny-rozbor/
|
Urči přísudek ve větě - pro začátečníky
diktaty-vetny-rozbor/
|
Urči přísudek ve větě - pro pokročilé
diktaty-vetny-rozbor/
|
Slovesa sponová způsobová fázová pro určení přísudku
diktaty-vetny-rozbor/
|
Souvětí souřadné a podřadné test
diktaty-vetny-rozbor/
|
Urči větu hlavní
diktaty-vetny-rozbor/
|
Jak určit druh věty vedlejší
diktaty-vetny-rozbor/
|
Urči větu vedlejší
diktaty-vetny-rozbor/
|
Věta vedlejší podmětná - test
diktaty-vetny-rozbor/
|
Věta vedlejší přísudková - test
diktaty-vetny-rozbor/
|
Spojovací výrazy věty vedlejší
diktaty-vetny-rozbor/
|
Čárka před A ve větě
diktaty-vetny-rozbor/
|
Přístavek - čárky ve větě
diktaty-vetny-rozbor/
|
Dvojtečka ve větě
gramatika/
|
Psaní čárky vě větách
gramatika/
|
Vzory a skloňování
gramatika/
|
Podmět
gramatika/
|
Přísudek
gramatika/
|
Shoda podmětu s přísudkem
gramatika/
|
Přívlastek shodný neshodný
gramatika/
|
Číslovky
gramatika/
|
Slovesa
gramatika/
|
Vsuvka - parenteze
gramatika/
|
Příslovečné určení
gramatika/
|
Doplněk
gramatika/
|
Expirace exspirace
gramatika/
|
jaktože nebo jak to že?
gramatika/
|
Mě mně kdy psát
gramatika/
|
Tamějšítamnítam
gramatika/
|
Vinný vinen poučky
gramatika/
|
nn vinný vinen
gramatika/
|
Psaní čárky před i když
gramatika/
|
Samy divky sami chlapci
gramatika/
|
Shlédnout zhlednout
gramatika/
|
s kopce z kopce
gramatika/
|
Větná stavba
gramatika/
|
Čtecí zařízení
gramatika/
|
Přirovnání k něčemu
literatura/
|
Bylo nás pět - místopis
maturita/
|
Bylo nás pět - postavy
maturita/
|
Čeští spisovatelé knihy test 1
maturita/
|
Čeští spisovatelé test 2
maturita/
|
Čeští spisovatelé test 3
maturita/
|
Čeští spisovatelé test 4
maturita/
|
Básně autoři test 1
maturita/
|
Litaratura test
maturita/
|
Literární postavy test
maturita/
|
Dramata, scénáře - test
maturita/
|
Zlatý fond literatury - test
maturita/
|
Spisovatelé datum narození - test
maturita/statni/
|
Test 1
maturita/statni/
|
Test 1 druhá část
maturita/statni/
|
Test 2
maturita/statni/
|
Test 2 druhá část
pisnicky/
|
Index
pisnicky/
|
Svatý Václave! 13.stol.
pisnicky/
|
Pod tou naší starou lípou
pisnicky/
|
Ivo Jahelka c
pisnicky/
|
Jak se tak toulám světem
pisnicky/
|
Morava krásná zem
pisnicky/
|
Krátký popis léta
pisnicky/
|
Modlitba za vodu
pisnicky/
|
Škoda lásky
pisnicky/
|
Rež, rež, rež - po potoku chodila
pisnicky/
|
Balada o Karlu IV.
pisnicky/
|
Sonet o lásce a modrém portugalu
pisnicky/
|
Cestář - lidová
pisnicky/
|
Žalm 23
pisnicky/
|
Karneval - Skácel - Pavlica
pisnicky/
|
Naděje s bukovými křídly
pravidla-pravopisu/
|
Pravidla pravopisu slova + tahák opakování českého jazyka
pravidla-pravopisu/
|
Specialní symboly
psani-na-stroji/
|
Psaní na stroji
sklonovani/
|
Index
sklonovani/
|
Datum, album skloňování
sklonovani/
|
Pády v českém jazyce
sklonovani/
|
Pády v českém jazyce - test
sklonovani/
|
Pády v českém jazyce - test II.
sklonovani/
|
Vzory přídavných jmen
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
Seznam - index
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
Pomůcka na určení druhu věty vedlejší
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
Druhy vedlejších vět - tabulka
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
VV podmětná
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
VV přísudková
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
VV předmětná
vyjmenovana-slova/
|
Seznam všech vyjmenovaných slov
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-b
vyjmenovana-slova/
|
slova po B doplňovačka
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-b 2.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po L doplňovačka
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-l
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-l 2.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po M doplňovačka
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-m
vyjmenovana-slova/
|
Slova po P doplňovačka
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-p
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-p 2.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po S doplňovačka
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-s
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-s 2.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po V doplňovačka
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-v
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-v 2.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po Z doplňovačka
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-z
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-z 2.
vyznam-cizich-slov/
|
Index - význam cizích slov
vyznam-cizich-slov/
|
Test 1. význam cizích slov
vyznam-cizich-slov/
|
Test 2. význam cizích slov
vyznam-cizich-slov/
|
Test 3. význam cizích slov
vyznam-cizich-slov/
|
Test 4. význam cizích slov
vyznam-cizich-slov/
|
Test 5. význam cizích slov
URI_1=/sitemap.php?url=404 okhelp_1