Český jazyk cesky-jazyk.okhelp.cz
  Stránky
Psaní čárky vě větách
Vzory a skloňování
Podmět
Přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
» Přívlastek shodný, neshodný
Číslovky
Slovesa
Vsuvka - parenteze
Příslovečné určení
Doplněk
Expirace, exspirace
Jaktože nebo jak to, že?
Mě mně kdy psát
Tamější,tamní,tam
Vinný, vinen poučky
Nn vinný, vinen
Psaní čárky před i když
Samy divky, sami chlapci
Shlédnout, zhlednout
S kopce, z kopce
Větná stavba
Čtecí zařízení
Přirovnání k něčemu
Pravidla pro mob.telefony

Přívlastek shodný a neshodný

home »  gramatika  »  privlastek shodny neshodny.php
Shodný přívlastek (otázka: jaký?)
Přídavné jméno ve funkci přívlastku se skloňuje
společně s řídícím podstatným jménem, tj. shoduje
se s ním v pádě, čísle a rodě.

Přívlastek je většinou před podstatným jménem:

mladý muž, chytrá žena, hezké počasí


Přívlastek neshodný
Stojí za podstatným jménem.
Nejčastěji podstatné jméno v 2. pádě si
ponechává stejný tvar bez ohledu na
podstatné jméno řídící např.

»dům mé dcery (jaký-který-čí dům?) «

» v budově učiliště (v jaké budově?) «

»cesta ze školy« (jaká cesta)

8d, 55335
  Stránky
Psaní čárky vě větách
Vzory a skloňování
Podmět
Přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
» Přívlastek shodný, neshodný
Číslovky
Slovesa
Vsuvka - parenteze
Příslovečné určení
Doplněk
Expirace, exspirace
Jaktože nebo jak to, že?
Mě mně kdy psát
Tamější,tamní,tam
Vinný, vinen poučky
Nn vinný, vinen
 Zajímavé stránky
Kalendáře tvorba
Přesný čas
Hry
Počasí
Video
Český jazyk
Stoletý kalendář
Obsah těles
Menstruační kalkulačka
Diktáty
Slovní fotbal
Matematika
Zeměpis
Vyjmenovaná slova
Elektrotechnické značky
Ruský jazyk
Jazyky
home »  gramatika  »  privlastek shodny neshodny.php
  Pravidla a podminky Přidat.eu záložku   Právní upozornění
Copyright © 2009-2016 cesky-jazyk.okhelp.cz All right reserved