Český jazyk cesky-jazyk.okhelp.cz
  Stránky
Pravidla ČJ pro mob.telefony
Malá velká písmena
Čárky ve větě, kde psát
Čárky ve větě, kde psát 2.
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vět
Předpony s-z
Předpony s-z-2
Předpony s-z-3
Shoda podmět přísudek i-y
Cvičení žš šš ž š
Cvičení ú-ů
Cvičení ů-ú-2
Diktát mně-mě
Diktát bje bě
Diktát vje vě
Diktát n-nn
Viny-vinny
Párové-b-p
Párové-d-t
Párové-d-t-2
» Diktát s-z
Diktát s-z 2.
S-z na začátku slova
Diktát i-y
Diktát i-y-2
Diktát ovi ovy i-y-3
Vyjm. slova i-y-4
Vyjm. slova i-y-5

Diktát psaní s a z

home »  diktaty  »  diktat s z.php

Diktát psaní s a z - online diktát - vyberte správná písmena.

holčička se roplakala,
bil prkna k sobě,
čertvé právy,
cházet se,
bříy a oiky se zazelenaly,
pocené ruce,
ebírej padaná jablka,
na vychlých téblech,
rychlý okolí let,
lil jej hustý déšť,
v břeových hájích,
dívky se vrátily cety,
být to (schopen něčeho),
lil dvě vína do jedné číše,
tratil klíče,
hlédl kvalitní film,
mazal tabuli,
bil protivníka,
nepouštěj ho očí,
praotec Čech hlédl dolů z Řípu,
kdo koho, chůe,
t talíře,
klesnout, klouznout
jednáme mír,
nesl koš půdy
motal elektrický kabel,
motal páté přes deváté,
jednáme pořádek,
mazal si oblečení zmrzlinou,
Špatně:   Známka: Úspěšnost:

Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.
Time: 00:00:00
letter11d, 88090
  Stránky
Pravidla ČJ pro mob.telefony
Malá velká písmena
Čárky ve větě, kde psát
Čárky ve větě, kde psát 2.
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vět
Předpony s-z
Předpony s-z-2
Předpony s-z-3
Shoda podmět přísudek i-y
Cvičení žš šš ž š
Cvičení ú-ů
Cvičení ů-ú-2
Diktát mně-mě
Diktát bje bě
Diktát vje vě
Diktát n-nn
Viny-vinny
 Zajímavé stránky
Kalendáře tvorba
Přesný čas
Hry
Počasí
Video
Český jazyk
Stoletý kalendář
Obsah těles
Menstruační kalkulačka
Diktáty
Slovní fotbal
Matematika
Zeměpis
Vyjmenovaná slova
Elektrotechnické značky
Ruský jazyk
Jazyky
home »  diktaty  »  diktat s z.php
  Pravidla a podminky Přidat.eu záložku   Právní upozornění
Copyright © 2009-2016 cesky-jazyk.okhelp.cz All right reserved