Sitemap cesky-jazyk.okhelp.cz

cesky-jazyk.okhelp.cz

cesky-jazyk.okhelp.cz/A+LinkDescription
|
Pravidla pravopisu - vyhledávání slov + tahák český jazyk pro opakování gramatiky Pravopis českého jazyka - tahák na rychlé opakování důležitých pravidel a pouček - pravidla pravopisu online.
|
Věty hlavní a vedlejší Úvodní stránka - testy z českého jazyka - věty hlavní a vedlejší
|
Maturita - maturitní otázky a testy pro všechny žáky
|
Gramatika pravidla Úvodní stránka - gramatika českého jazyka
|
Chytáky visutý, nebo vysutý a další jazykové lahůdky - Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu! .
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
.Pokud ve výběru nenaleznete správné písmeno, nebo se slovo píše bez mezery, zvolte znaménko plus + (např. do+hromady je příslovce).
.Pokud má být ve slově mezera, použíjte prázdný řá
|
Pády a skloňování - větný člen - český jazyk.
|
Význam cizích slov - testy Úvodní stránka - testy z českého jazyka - význam cizích slov
|
Básně - dopňovačky Testy, diktáty, pravopisná cvičení, básně.
basne/
|
Index Testy, diktáty, pravopisná cvičení, básně.
basne/
|
Tyl-Kde domov můj? Josef Kajetán Tyl - Kde domov můj? - česká státní hymna text mp3 . .
basne/
|
Rais-Cestička k domovu K.V.Rais - Cestička k domovu.

.
basne/
|
Lesní studánka - Sládek Test z textu.
.
basne/
|
Velké, širé, rodné lány Test z textu.
.
basne/
|
Otče náš Test z textu. .
basne/
|
Shakespeare-Hamlet-Žít, nebo nežít Hamlet, princ dánský - monolog formou testu.
.
basne/
|
Čapek-Ktož jsú boží bojovníci Jan Čapek z Klatov - Ktož jsú boží bojovníci text. Test ze znalosti textu českého chorálu.
.
basne/
|
Slovenská hymna Janko Matúška. Slovenská státní hymna - text. Test ze znalosti textu slovenské státní hymny.
basne/
|
Svatováclavský chorál Svatováclavský chorál - česká církevní hymna - text. Test ze znalosti textu českého chorálu, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Ach synku Ach synku - text písně. Test z textu, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Bezruč-Ostrava Test z textu.
.
basne/
|
K.H.Mácha - Máj Test z textu.
.
basne/
|
Erben-Vodník Karel Jaromír Erben - Kytice - Vodník. Test z textu.
.
basne/
|
Neruda-Jak lvové bijem o mříže Jan Neruda - Jak lvové bijem o mříže. Test z básně.
.
basne/
|
Neruda-Romance o Karlu IV. Jan Neruda - Romance o Karlu IV. Test z básně, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Neruda-Matičce Test z textu.
.
basne/
|
Skácel-Modlitba za vodu Jan Skácel - Modlitba za vodu. Test z básně, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Skácel-Krátký popis léta Jan Skácel - Krátký popis léta mp3. Test z básně, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Skácel-Sonet o lásce a modrém portugalu Jan Skácel - Sonet o lásce a modrém portugalu - text mp3 . Test ze znalosti textu české poezie, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Skácel-Stopadestátý sonet o jaru Jan Skácel - Stopadestátý sonet o jaru - text. Test ze znalosti textu české poezie, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Skácel-Vteřina v lednu Jan Skácel - Vteřina v lednu mp3. Test z básně, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Ej od Buchlova Ej od Buchlova - text písně. Test z textu, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Vejvoda-Škoda lásky Jaromír Vejvoda - Škoda lásky - text písně. Test z textu, diktáty, pravopisná cvičení, básně
basne/
|
Vyrostla štíhlá jedlička Alexandr Chvilja - Vyrostla štíhlá jedlička - píseň z filmu Mrazík jako test ze znalosti.
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Čárky ve větách - test Vyberte čárku, pokud tam patří, nebo prázdnou položku.
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Vzory podstatných jmen Vyberte správný vzor k podstatnému jménu.
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
S Z pravopis test Test - vyberte správné možnosti.
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 1. i-y visutý, nebo vysutý a další jazykové lahůdky - Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu! .
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
.Pokud ve výběru nenaleznete správné písmeno, nebo se slovo píše bez mezery, zvolte znaménko plus + (např. do+hromady je příslovce).
.Pokud má být ve slově mezera, použíjte prázdný řá
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 2. dohromady, do hromady visutý, nebo vysutý a další jazykové lahůdky - Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu! .
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
.Pokud ve výběru nenaleznete správné písmeno, nebo se slovo píše bez mezery, zvolte znaménko plus + (např. do+hromady je příslovce).
.Pokud má být ve slově mezera, použíjte prázdný řá
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 3. lišaj-lyšaj-lišej shořet-zhořet, lyšaj-lišaj a další jazykové lahůdky - Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu! .
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
.Pokud ve výběru nenaleznete správné písmeno, nebo se slovo píše bez mezery, zvolte znaménko plus + (např. do+hromady je příslovce).
.Pokud má být ve slově mezera, použíjte prá
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 4. mně mě visutý, nebo vysutý a další jazykové lahůdky - Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu! .
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
.Pokud ve výběru nenaleznete správné písmeno, nebo se slovo píše bez mezery, zvolte znaménko plus + (např. do+hromady je příslovce).
.Pokud má být ve slově mezera, použíjte prázdný řá
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 5. sirý vs syrý, exekvovat - exekuovat exekvovat - exekuovat a další - Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu! .
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
.Pokud ve výběru nenaleznete správné písmeno, nebo se slovo píše bez mezery, zvolte znaménko plus + (např. do+hromady je příslovce).
.Pokud má být ve slově mezera, použíjte prázdný řádek výběru (na
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test 6. shoda podmětu s přísudkem Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu! .
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
.Pokud ve výběru nenaleznete správné písmeno, nebo se slovo píše bez mezery, zvolte znaménko plus + (např. do+hromady je příslovce).
.Pokud má být ve slově mezera, použíjte prázdný řádek výběru (např. spadl do hromady).
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Test hudební skupiny, zpěváci, umělci - Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu! .
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
S Z U NN P B Ý chytáky Částé chyby v pravopise.
cestina-chytaky-caste-chyby/
|
Včera, dnes a zítra - scénka s Felixem Holzmannem - zábava Jak znáte scénku Felixe Holzmanna - víte, co se hrálo např. v pátek večer?
diktaty/
|
Čárky ve větě, kde psát Vyberte čárku, pokud tam patří, nebo prázdnou položku.
diktaty/
|
Čárky ve větě, kde psát 2. Vyberte čárku, pokud tam patří, nebo prázdnou položku.
diktaty/
|
Souvětí souřadné, podřadné, druhy vět Vyberte správnou odpověď ze seznamu. s.s. souvětí souřadné, s.p. souvětí podřadné, v.v. vedlejší věta.
diktaty/
|
Dělení slov - diktát Test z dělení slov - český jazyk. Pokud je dělící znaménko nevhodně umístěno, vyberte jinou možnost. .
diktaty/
|
Předpony s-z - online diktát - vyberte správná písmena. Smetl ze stolu i se stolu, ale v testech . budeme používat z koho čeho! Konec určitého textu je ukončen středníkem
diktaty/
|
Předpony s-z-2 - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Předpony s-z-3 - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
shoda podmět přísudek i-y - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Cvičení žš šš ž š - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Cvičení ú-ů.php - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Cvičení ů-ú-2 - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Diktát mně-mě - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Diktát bje bě - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Diktát bje bě 2. - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Diktát vje vě - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Diktát n-nn - viný vinný a podobné výrazy - vyberte správná písmena. Toto cvičení si provádějte častěji.
diktaty/
|
viny-vinny - vina vinný a podobné výrazy - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
párové-b-p - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
párové-d-t - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
párové-d-t-2 - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
diktát s-z - online diktát - vyberte správné možnosti.
diktaty/
|
diktát s-z 2. - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
s-z na začátku slova - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
s-z na začátku slova 2. Pravopis - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
diktát i-y - 6.třída český jazyk - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
diktát i-y-2 - podmět a přísudek - 6.třída - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Diktát ovi ovy i-y-3 - podmět a přísudek ovi ovy - 6.třída - online diktát - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Vyjm. slova i-y-4 - online diktát vyjmenovaná slova - chytáky - vyberte správná písmena.
diktaty/
|
Vyjm. slova i-y-5 - online diktát vyjmenovaná slova - chytáky - vyberte správná písmena.
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 1. psaní velkých a malých písmen - vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu!
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 2. psaní velkých a malých písmen - vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu!
Netrapte se sami, pozvěte i přátele ať se předvedou :)
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 1. přírodní útvary - vyberte správná písmena.
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 2. vodstva,hory - vyberte správná písmena.
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 3. jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená - vyberte správná písmena.
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 4. hvězdářská jména a astrologická znamení - vyberte správná písmena.
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 5. světadíly,země,území - vyberte správná písmena.
diktaty-mala-velka-pismena/
|
Test 6. ulice, náměstí, parky - vyberte správná písmena.
diktaty-vetny-rozbor/
|
Index - seznam Úvodní stránka - větný rozbor, druhy vět atd.
diktaty-vetny-rozbor/
|
Podmět ve větě Podmět je větný člen vyjadřující původce děje, nositele činnosti, stavu či vlastnosti.
.Podmět je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s přísudkem a tvoří s ním základní skladební dvojici.
.Podmět nemusí být podstatné jméno!
.Na podmět se ptáme otázkou 1.pádu (kdo, co?)
.Nevyjádřený podmět - věta podmět neobsahuje,
diktaty-vetny-rozbor/
|
Urči přísudek ve větě - pro začátečníky Přísudek (predikát - z latiny, ang.predicate) je základní větný člen přisuzující podmětu činnost , stav nebo vlastnost (i samostatně).
Nejčastěji přísudek bývá sloveso, a to i pomocné (sponové) sloveso.
Kde je přísudek, tam je věta (kolik přísudků, tolik vět).

.Vyberte správnou odpověď ze seznamu.
diktaty-vetny-rozbor/
|
Urči přísudek ve větě - pro pokročilé Přísudek (predikát) je základní větný člen přisuzující podmětu činnost , stav nebo vlastnost (i samostatně).
Nejčastěji přísudek bývá sloveso, a to i pomocné (sponové) sloveso.
Kde je přísudek, tam je věta (kolik přísudků, tolik vět).

.Vyberte správnou odpověď ze seznamu.
diktaty-vetny-rozbor/
|
Slovesa sponová způsobová fázová pro určení přísudku Pro označení celého přísudku, při větném rozboru, je třeba správně vybrat všechna slovesa, která jej tvoří (tedy i pomocná slovesa).
Určete zda se jedná o pomocné sloveso sponové, fázové, vlastní pomocné, či způsobové(modální).
.Vyberte správnou odpověď ze seznamu.
diktaty-vetny-rozbor/
|
Souvětí souřadné a podřadné test Vyberte správnou odpověď ze seznamu. s.s. souvětí souřadné, s.p. souvětí podřadné, v.v. vedlejší věta.
diktaty-vetny-rozbor/
|
Urči větu hlavní
diktaty-vetny-rozbor/
|
Jak určit druh věty vedlejší Vyberte správnou odpověď ze seznamu. Jakou otázku zvolíme k určení vedlejší věty?
diktaty-vetny-rozbor/
|
Urči větu vedlejší
diktaty-vetny-rozbor/
|
Věta vedlejší podmětná - test
diktaty-vetny-rozbor/
|
Věta vedlejší přísudková - test
diktaty-vetny-rozbor/
|
Spojovací výrazy věty vedlejší Vyberte správnou odpověď ze seznamu. Spojovací výrazy věty vedlejší?
diktaty-vetny-rozbor/
|
Čárka před A ve větě Vyberte správnou odpověď ze seznamu.

Čárku nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo v případě, že spojují věty v poměru slučovacím.
.
Pokud lze nahradit spojku A a I spojkou ALE, pak obvykle píšeme před spojkou A čárku
diktaty-vetny-rozbor/
|
Přístavek - čárky ve větě Test pro lepší pochopení přístavků. Vyberte správnou možnost.
Otázky testu jsou vždy stejné, jen pořádí může být promícháno.
diktaty-vetny-rozbor/
|
Dvojtečka ve větě Kam patří dvojtečka ve větě či v údajích. Vyzkoušejte si znalosti.
gramatika/
|
Psaní čárky vě větách - český jazyk.
gramatika/
|
Vzory a skloňování - český jazyk.
gramatika/
|
Podmět - český jazyk, gramatik.
gramatika/
|
Přísudek - český jazyk online, gramatika.
gramatika/
|
Shoda podmětu s přísudkem Psaní Y I A - muži pracovali, ženy pekly, kuřata hrabala.
gramatika/
|
Přívlastek shodný neshodný - český jazyk gramatika.
gramatika/
|
Číslovky - gramatika, český jazyk, pravidla pravopisu.
gramatika/
|
Slovesa - český jazyk - gramatika.
gramatika/
|
Vsuvka - parenteze Vsuvka (parenteze) je část textu, která vsunuje doplňující informace a základní informaci přerušuje.
Parenteze bývá od základního textu odlišena graficky pomlčkami nebo závorkami.
.Vyberte správnou odpověď ze seznamu.
gramatika/
|
Příslovečné určení - větný člen - český jazyk.
gramatika/
|
Doplněk - větný člen - český jazyk.
gramatika/
|
Expirace exspirace jak psát slovo exspirace
gramatika/
|
Homofony výr-vír bydlo-bidlo výskat-vískat Jak zapsat homofony výr-vír výskat-vískat bydlo-bidlo
gramatika/
|
jaktože nebo jak to že? - český jazyk.
gramatika/
|
Mě mně kdy psát mně-tobě, mne-tebe, mě-tě, zapomněl, domněnka
gramatika/
|
Tamějšítamnítam kdy psát dvě nn a kdy jedno
gramatika/
|
Vinný vinen poučky kdy psát dvě nn a kdy jedno
gramatika/
|
nn vinný vinen ranní, raný salát, vinen, vinný
gramatika/
|
Psaní čárky před i když - gramatika českého jazyka
gramatika/
|
Samy divky sami chlapci - gramatika kdy psát sami, a kdy samy.
gramatika/
|
Shlédnout zhlednout kdy psát shlédnout a kdy zhlédnout
gramatika/
|
s kopce z kopce kdy psát s kopce a kdy z kopce
gramatika/
|
Větná stavba - český jazyk.
gramatika/
|
Čtecí zařízení
gramatika/
|
Přirovnání k něčemu - test - vyberte správnou odpověď.
literatura/
|
Bylo nás pět - místopis Místa, kde se odehrávají příběhy hochů
literatura/
|
Filosofská historie rozbor díla Krátký rozbor díla, postavy, stručný obsah
maturita/
|
Bylo nás pět - postavy - test - vyberte správné možnosti.
maturita/
|
Čeští spisovatelé knihy test 1 - určete autora románu, či povídky - maturitní otázky a testy
maturita/
|
Čeští spisovatelé test 2 - určete autora románu, či povídky - maturitní otázky a testy
maturita/
|
Čeští spisovatelé test 3 - určete autora románu, či povídky - maturitní otázky a testy
maturita/
|
Čeští spisovatelé test 4 - určete autora románu, či povídky - maturitní otázky a testy
maturita/
|
Básně autoři test 1 - test, jako příprava na maturitu - vyberte správnou odpověď. Úkolem je odhadnout dle verše, kdo je autorem.
maturita/
|
Litaratura test - příprava na závěrečné zkoušky, nebo maturitu - vyberte správnou odpověď.
maturita/
|
Literární postavy test - test - vyberte správnou odpověď. Určete autora, který do svého díla zakomponoval zadanou postavu.
maturita/
|
Dramata, scénáře - test - kdo je autor díla - test - vyberte správnou odpověď.
maturita/
|
Zlatý fond literatury - test - příprava na zkoušky a maturitu z českého jazyka - test - vyberte správnou odpověď.
maturita/
|
Spisovatelé datum narození - test - test - vyberte správnou odpověď.
maturita/statni/
|
Test 1 Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
maturita/statni/
|
Test 1 druhá část Otázky 17 až 32. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
maturita/statni/
|
Test 2 Obtížnější úroveň. Otázky 1 až 16. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
maturita/statni/
|
Test 2 druhá část Obtížnější úroveň. Otázky 17 až 47. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
pisnicky/
|
Index .
pisnicky/
|
Svatý Václave! 13.stol. .
pisnicky/
|
Pod tou naší starou lípou .
pisnicky/
|
Ivo Jahelka c .
pisnicky/
|
Jak se tak toulám světem .
pisnicky/
|
Morava krásná zem .
pisnicky/
|
Krátký popis léta .
pisnicky/
|
Modlitba za vodu .
pisnicky/
|
Škoda lásky .
pisnicky/
|
Rež, rež, rež - po potoku chodila Po potoce - na Slovácku - po potoku.
Rež = žito.
Banovati=litovati
.
pisnicky/
|
Balada o Karlu IV. .
pisnicky/
|
Sonet o lásce a modrém portugalu .
pisnicky/
|
Cestář - lidová .
pisnicky/
|
Žalm 23 .
pisnicky/
|
Karneval - Skácel - Pavlica .
pisnicky/
|
Naděje s bukovými křídly .
pravidla-pravopisu/
|
Pravidla pravopisu slova + tahák opakování českého jazyka Pravopis českého jazyka - tahák na rychlé opakování důležitých pravidel a pouček - pravidla pravopisu online.
pravidla-pravopisu/
|
Speciální symboly, řecká abeced, matematické symboly, diakritika, cizí písmena - unicode znaky, které nejsou na klávesnici. Klikněte na znak pro zobrazení HTML hodnoty. Znak můžete i zkopírovat výběrem myší a Ctrl + C.
psani-na-stroji/
|
Psaní na stroji - výuka psaní pomocí webová aplikace. Zdrojový text je jeden řádek. Pro nový řádek stiskněte MEZERNÍK. Klikněte do editačního pole a začněte psát. Písmeno, které máte psát bude zvýrazněno. U některých prohlížečů budete muset povolit javascript. .
Hodnocení:
Hodnocení se provádí pomocí hodností, jako na vojně. Čím více znaků bez chyb, tím vyšší hodnost. Přes 600 znaků
psani-na-stroji/
|
Diktáty Úvodní stránka - testy z českého jazyka - doplňování písmen
psani-na-stroji/
|
Pravidla pravopisu Pravopis českého jazyka - tahák na rychlé opakování důležitých pravidel a pouček - pravidla pravopisu online.
psani-na-stroji/
|
Vyjmenovaná slova Úvodní stránka - testy z českého jazyka - vyjmenovaná slova
sklonovani/
|
Index Úvodní stránka - testy z českého jazyka - skloňování
sklonovani/
|
Datum, album skloňování - obdobně skloňujeme i centrum, kvantum, maximum, minimum, plénum, specifikum, spektrum - vyberte správná data testu.
sklonovani/
|
Pády v českém jazyce - větný člen - český jazyk.
sklonovani/
|
Pády v českém jazyce - test - určete pád - vyberte správná data testu.
sklonovani/
|
Pády v českém jazyce - test II. - určete pád - vyberte správná data testu.
sklonovani/
|
Vzory přídavných jmen - testy z českého jazyka - skloňování
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
Seznam - index Úvodní stránka - testy z českého jazyka - věty hlavní a vedlejší
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
Pomůcka na určení druhu věty vedlejší Pomůcka pro určení věty vedlejší - český jazyk.
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
Druhy vedlejších vět - tabulka Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk.
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
VV podmětná Určení věty vedlejší podmětné - český jazyk.
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
VV přísudková Určení věty vedlejší přísudkové - český jazyk.
vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/
|
VV předmětná Určení věty vedlejší předmětné - český jazyk.
vyjmenovana-slova/
|
Seznam všech vyjmenovaných slov Seznam vyjmenovaných slov - český jazyk gramatika.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-b - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova po B doplňovačka - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-b 2. - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po L doplňovačka - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-l - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-l 2. - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po M doplňovačka - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-m - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po P doplňovačka - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-p - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-p 2. - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po S doplňovačka - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-s - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-s 2. - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po V doplňovačka - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-v - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-v 2. - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
Slova po Z doplňovačka - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-z - vyberte správná data testu.
vyjmenovana-slova/
|
slova-po-z 2. - vyberte správná data testu.
vyznam-cizich-slov/
|
Index - význam cizích slov Úvodní stránka - testy z českého jazyka - význam cizích slov
vyznam-cizich-slov/
|
Test 1. význam cizích slov - Vyberte správnou možnost.
vyznam-cizich-slov/
|
Test 2. význam cizích slov - Vyberte správnou možnost.
vyznam-cizich-slov/
|
Test 3. význam cizích slov - Vyberte správnou možnost.
vyznam-cizich-slov/
|
Test 4. význam cizích slov - Vyberte správnou možnost.
vyznam-cizich-slov/
|
Test 5. význam cizích slov - Vyberte správnou možnost.
URI_1=/sitemap.php?url=404; count:200 okhelp_2