Český jazyk cesky-jazyk.okhelp.cz
  Stránky
» Pravidla pravopisu
Specialní symboly
Pravidla pro mob.telefony

Pravidla českého pravopisu online

home »  pravidla pravopisu  »  index.php
Stránka testována v prohlížeči Opera

Zadejte výraz: img

Anglická slova: dictionary wiki google rules rules
Německá: dictionary dictionary dictionary wiki google
Česká slova:
pravidla pravidla dictionary dictionary dictionary wiki google pravidla


  
 
 
Vyjmenovaná slova i-y

Slovníky pro Android zdarma k používání


Skrýt - zobrazit nápovědný text.

Podstatná jména...

Přídavná jména: tvrdá (mladý, mladá, mladé) - měkká (jarní) - přivlastňovací (7.p.j.č.mž. i stř.rod otcovým matčiným (jako mladým) - 2.p.j.č.žen.r. otcovy matčiny (sestry) - 1.p.mn.č. matčini, otcovi (bratři) matčiny, otcovy (sestry) matčina, otcova (slova) - 2.p.mn.č. otcových, matčiných (jako mladých) atd.) 2.stupeň(-ejší, -ější, -ší, -í) 3.stupeň (nej-)...

Zájmena...
Slovesa... Číslovky... Příslovce...

Předložky - předpony: z - pojí se s 2. pádem z lesa, ze zlata, s - pojí se se 7. pádem ( s otcem, se snachou ) ,vz - směřování vzhůru ( vztyčit se, vzlétnout ), s - směřování dohromady, směřování shora dolů nebo z povrchu pryč ( shluknout se, sejít se, sestoupit, seskočit, sešplhat, sesout ), z - dokončení děje ( zlomil, ztratil ) ...

Spojky...Citoslovce... Částice stojí na začátku věty...
Psaní velkých písmen Vyjmenovaná slova po: b... f... l... m... p... s... v... z...
Podmět...Přísudek...Přívlastek...Příslovečné určení...Předmět...Doplněk (větný člen)...

Internetová jazyková příručka online ÚJČ AV ČR Ústav pro jazyk český ČR

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR hesláře vyhledávání v databázi: online FAQ

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR: online FAQ

Vokabulář webový online FAQ

Pravidla českého pravopisu kniha

Pravidla českého pravopisu kniha + CD

Jak vyzrát na pravopis kniha

Pravidla českého pravopisu online neoficiální stránka, ÚJČ se od ní distancuje

Tato stránka používá slovníky OpenOffice.org a pspad
Google Chrome má nejlepší kontrolu pravopisu ze všech prohlížečů.
Zdroj textů označených, jako Wikipedia
  Stránky
» Pravidla pravopisu
Specialní symboly
Pravidla pro mob.telefony
 Zajímavé stránky
Kalendáře tvorba
Přesný čas
Hry
Počasí
Video
Český jazyk
Stoletý kalendář
Obsah těles
Menstruační kalkulačka
Diktáty
Slovní fotbal
Matematika
Zeměpis
Vyjmenovaná slova
Elektrotechnické značky
Ruský jazyk
Jazyky
home »  pravidla pravopisu  »  index.php
  Pravidla a podminky Přidat.eu záložku   Právní upozornění
Copyright © 2009-2016 cesky-jazyk.okhelp.cz All right reserved